Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dzisiaj w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Spośród 4 kandydatów wybieraliśmy prezydium SU.
Frekwencja wśród uczniów wyniosła 74%.

Oto wyniki w kolejności zdobytych głosów:
1. Julia Osowska – przewodnicząca (48%)
2. Jacek Kanicki
3. Jagoda Kanicka
4. Łucja Mróz

Członkowie Zarządu SU odpowiedzialni są za takie obszary działań, jak:
– samoorganizacja,
– reprezentowanie uczniów szkoły,
– organizacja szkolnych wydarzeń,
– angażowanie innych uczniów w działania,
– ochrona praw ucznia. 
Serdecznie dziękujemy uczniom oraz nauczycielom, którzy wzięli udział w lekcji demokracji, a nowemu Zarządowi Samorządu Uczniowskiego życzymy owocnej pracy. 

Opiekunowie SU: p. Monika Wolska, p. Monika Majchrzak

Loading

Post Author: Dario