Obiady

Wpłaty na konto za obiady od miesiąca października 2020 r.

Prosimy rodziców, którzy regulowali wpłaty za obiady gotówką w szkole, o wypełnienie i dostarczenie do szkoły lub na adres e-mailowy sekretariatu oświadczenia o numerze konta bankowego, na który szkoła może dokonać zwrotu za obiady (dotyczy klas IV-VIII).
Pobierz oświadczenie: (.docx) (.pdf)
Osoby które dokonywały wpłat w formie przelewów na rachunek szkoły otrzymają zwrot automatycznie.

Zobowiązujemy do uregulowania płatności za obiady uczniów klas I-III za okres 2-6 listopada. 
4 x 3,50 = 14 zł.
(Odliczamy 26 października 2020 r.)

Wpłaty za obiady w miesiącu listopadzie dla dzieci klas I-III dokonujemy dopiero po 9 listopada, po ogłoszeniu dalszych decyzji w sprawie nauki dzieci w szkołach. Dzieci klas I-III w dniach od 2 do 6 listopada będą korzystały z obiadów na dotychczasowych zasadach.

WAŻNE! Opłaty za obiady za listopad wpłacamy od 01.11.2020 r.

Opłata za obiady za miesiąc listopad wynosi: 19 x 3,50 = 66,50 zł

W dniach 19-30 października 2020 r. obiad będzie jednodaniowy (drugie danie)
w zastępstwie zupy wydajemy dodatek
(np. serek danio, sok, baton, owoc).

Wpłat za dany miesiąc dokonujemy w danym miesiącu – od 1 dnia każdego miesiąca do 10 dnia każdego miesiąca.

Dzieci nie będą wpuszczane bez karty obiadowej.
Nie zaokrąglamy kwot za obiady.
Wpłaty dokonujemy zgodnie z wyliczeniem:
3,50 zł x ilość dni obiadowych w miesiącu

Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie
Nr rachunku do wpłat: 45 8786 0001 0000 1977 2001 0005
Tytułem: imię i nazwisko UCZNIA, klasa, miesiąc.

Nieobecności dzieci na obiadach odliczane są od dnia następnego po zgłoszeniu w sekretariacie nieobecności dziecka.

Od 1 października możliwość wykupienia tylko obiadów miesięcznych (nie wykupujemy obiadów tygodniowych).