Obiady

Opłata za obiady za miesiąc marzec wynosi: 23 x 3,50 = 80,50 zł.

Wpłat za dany miesiąc dokonujemy w danym miesiącu – od 1 dnia każdego miesiąca do 10 dnia każdego miesiąca.

Dzieci nie będą wpuszczane bez karty obiadowej.
Nie zaokrąglamy kwot za obiady.
Wpłaty dokonujemy zgodnie z wyliczeniem:
3,50 zł x ilość dni obiadowych w miesiącu

Przerwy obiadowe dla uczniów klas I-III

Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie
Nr rachunku do wpłat: 45 8786 0001 0000 1977 2001 0005
Tytułem: imię i nazwisko UCZNIA, klasa, miesiąc.

Nieobecności dzieci na obiadach odliczane są od dnia następnego po zgłoszeniu w sekretariacie nieobecności dziecka.

Od 1 października możliwość wykupienia tylko obiadów miesięcznych (nie wykupujemy obiadów tygodniowych).