Obiady

Opłata za obiady w miesiącu październiku wynosi: 20 x 4 zł = 80,00 zł.
Wpłat dokonujemy w szkolnej szatni w godzinach od 7:30 do 10:00 lub na konto bankowe szkoły od 1 do 10 każdego miesiąca. Intendent przyjmuje wpłaty od poniedziałku do czwartku.
Istnieje możliwość wykupienia obiadów tygodniowych w każdy poniedziałek miesiąca w szatni u intendenta. Obiady tygodniowe płatne gotówką

Wpłat za dany miesiąc dokonujemy w danym miesiącu – od 1 do 10 dnia każdego miesiąca.

Dzieci nie będą wpuszczane bez karty obiadowej.
Nie zaokrąglamy kwot za obiady.
Wpłaty dokonujemy zgodnie z wyliczeniem:
4 zł x ilość dni obiadowych w miesiącu

Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie
Nr rachunku do wpłat: 45 8786 0001 0000 1977 2001 0005
Tytułem: imię i nazwisko UCZNIA, klasa, miesiąc.

Nieobecności dzieci na obiadach odliczane są od dnia następnego po zgłoszeniu w sekretariacie nieobecności dziecka.