Obiady

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY

Opłata za obiady w czerwcu wynosi:
12 dni x 5,00 zł = 60,00 zł
Płatności gotówką w kasie u intendenta do dnia 10.06.2024 r.

11 czerwca posiłek sponsorowany dla całej społeczności naszej szkoły z Rady Rodziców
(grill z okazji Dnia Dziecka)

Stołówka będzie wydawała obiady do 19 czerwca.

WPŁATY ZA OBIADY TYLKO NA  DANY MIESIĄC
Wpłat dokonujemy w szkolnej szatni w godzinach od 7:45 do 9:15
lub na konto bankowe szkoły od 1 do 10 każdego miesiąca
Intendent przyjmuje wpłaty od poniedziałku do czwartku.


Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie
Nr rachunku do wpłat: 45 8786 0001 0000 1977 2001 0005
Tytułem: imię i nazwisko UCZNIA, klasa, miesiąc.

Dzieci nie będą wpuszczane bez karty obiadowej.
Nie zaokrąglamy kwot za obiady.
Wpłaty dokonujemy zgodnie z wyliczeniem:
5 zł x ilość dni obiadowych w miesiącu

Nieobecności dzieci na obiadach odliczane są od dnia następnego po zgłoszeniu w sekretariacie nieobecności dziecka.

Loading