Obiady

Od 1 czerwca 2021 r. (wtorek) uruchomione zostają obiady dla wszystkich klas I-VIII.
Opłata za obiady w miesiącu czerwcu wynosi: 15 x 3,50zł = 52,50 zł (ostatni obiad 23 czerwca).
Wpłat dokonujemy w szkolnej szatni w godzinach od 7:30 do 9:00 lub na konto bankowe szkoły od 1 czerwca do 10 czerwca.

Przerwy obiadowe dla uczniów klas I-VIII

Wpłat za dany miesiąc dokonujemy w danym miesiącu – od 1 dnia każdego miesiąca do 10 dnia każdego miesiąca.

Dzieci nie będą wpuszczane bez karty obiadowej.
Nie zaokrąglamy kwot za obiady.
Wpłaty dokonujemy zgodnie z wyliczeniem:
3,50 zł x ilość dni obiadowych w miesiącu

Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie
Nr rachunku do wpłat: 45 8786 0001 0000 1977 2001 0005
Tytułem: imię i nazwisko UCZNIA, klasa, miesiąc.

Nieobecności dzieci na obiadach odliczane są od dnia następnego po zgłoszeniu w sekretariacie nieobecności dziecka.

Od 1 października możliwość wykupienia tylko obiadów miesięcznych (nie wykupujemy obiadów tygodniowych).