… wrzesień 1984 roku … do nowo wybudowanego budynku przy ulicy Lotniczej 1 w Ozorkowie przeniesiona zostaje Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej …

… 15 czerwca 2001 r. zgodnie z reformą oświatową, szkoła została definitywnie przemianowana na Gimnazjum nr 1. Uroczyste pożegnalne spotkanie, które odbyło się 15 czerwca 2001 r. było jednocześnie pięknym jubileuszem osiemdziesięciolecia „dwójki”.
I wówczas powołane do życia Gimnazjum nr 1 na patrona szkoły wybiera Jana Pawła II, o którym decydują uczniowie, rodzice i rada pedagogiczna za zgodą kurii biskupiej w Łodzi.  14 października 2005 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia. Uroczystość nadania imienia uświetniła ceremonia nadania nowego sztandaru ufundowanego przez rodziców. To rodzice wnieśli go po raz pierwszy w mury gimnazjum i przekazali społeczności szkolnej. Tegoż samego dnia poświęcenia sztandaru dokonał arcybiskup łódzki Władysław Ziółek, co zbiegło się z poświęceniem pomnika Jana Pawła II przed kościołem p.w. św. Józefa w Ozorkowie. 

Popiersie Jana Pawła II ofiarował p. prof. Czesław Dźwigaj

… 17.10.2017 roku, podobnie jak w Gimnazjum, w czasie nabożeństwa poświęcony został sztandar Szkoły Podstawowej nr 2 im. św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie.