„Ekopracownia pod chmurką”

Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zielony zakątek” przy Szkole Podstawowej nr 2 im. św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie

Zadanie uzyskało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (www.zainwestujwekologie.pl) w ramach KONKURSU Z DZIEDZINY EDUKACJA EKOLOGICZNA PN. „Ekopracownia pod chmurką”

Wartość ogólna zadania: 56.000,00 zł
Źródła finansowania zadania:
– dotacja WFOŚiGW w Łodzi: 50 000,00 zł
– środki własne: 6 000,00 zł

Zakres zadania:

Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu przyszkolnego, poprzez nasadzenie nowych roślin,  przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych na istniejących nasadzeniach, zakup pomocy dydaktycznych, stworzenie zadaszonego miejsca z ławkami, ścieżki sensorycznej do przeprowadzania lekcji na świeżym powietrzu.

W „pracowni na świeżym powietrzu” odbywać się będą zajęcia, gry i zabawy dla uczniów, związane z wegetacją roślin, zmianą pór roku, które w naturalny sposób sprzyjać będą rozwijaniu spostrzegawczości i prawidłowemu poznawaniu zjawisk przyrodniczych.      

Lekcje w „terenie” i bezpośredni kontakt uczniów z naturą będzie miał pozytywny wpływ na kształtowanie postaw proekologicznych w wieku szkolnym.

Termin realizacji efektu rzeczowego zadania: 30.09.2019
Beneficjent zadania: Gmina Miasto Ozorków
Realizator zadania: Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie

Loading