W roku szkolnym 2023/2024 w skład zespołu ds. Promocji Zdrowia wchodzą:

Patrycja Szaciłowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Sylwia Gadzina – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Damian Kaźmierczak – nauczyciel przyrody, geografii

Anna Żelaskowska – nauczyciel biologii

Iwona Sokołowska – nauczyciel fizyki

Światowy Dzień Walki z Depresją

W ostatnim tygodniu lutego zostały przeprowadzone działania dla całej społeczności szkolnej na temat Walki z Depresją. Celem tego Tygodnia  było popularyzowanie wiedzy na temat depresji oraz problemów zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży. Podczas całego tygodnia wszyscy wychowawcy, pedagog szkolny, pedagog specjalny oraz psycholog prowadzili zajęcia z uczniami naszej szkoły na temat: “Czy to już depresja?”, ” Zdrowie psychiczne – depresja”, “Depresja – profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”. Celem lekcji było zdobycie rzetelnej wiedzy na temat choroby, uwrażliwienia na niepokojące sygnały u siebie i innych oraz budowanie motywacji do poszukiwania pomocy.

W klasach  młodszych był realizowany program “Przyjaciele Zippiego”,  który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Pedagog specjalny przeprowadził również w klasach młodszych cykl zajęć pt. “Myślę, czuję, obserwuję”. W ramach wzmocnienia poczucia własnej wartości uczniowie przygotowywali “Słoik pozytywnych myśli”.