PPsp2

Projekt Edukacyjny "św. Jan Paweł II" – edycja XVI

Znamy hasło Dnia Papieskiego!

“Jan Paweł II. Ewangelia starości i cierpienia.”

Wszystkim chętnym do udziału w Konkursie Wiedzy o św. Janie Pawle II polecamy film
“K
arol Wojtyła – nasz Papież”

Znajdziecie tam źrodlo wiedzy oraz inspiracje do dzialań.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie nosi imię wyjątkowego
obywatela świata – świętego Jana Pawła II. Jako społeczność szkolna jesteśmy ogromnie wdzięczni
za taki dar. Każdego dnia czujemy jak nasz patron opiekuje się podopiecznymi szkoły i jej bliskimi.
Jesteśmy dumni, że możemy należeć do Rodziny Szkół im. św. Jana Pawła II i współpracować z
Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia, które bezpośrednio zaangażowane są w propagowanie i
szerzenie wiedzy o postaci świętego oraz naukach i przesłaniu, jakie niósł podczas swojego
pontyfikatu ludziom na całym świecie – bez względu na wyznanie.

Działania nad projektem poświęconym św. Janowi Pawłowi II zaczynaliśmy XV lat temu.
Nie wiedzieliśmy, czy nasz plan się uda. Od początku jednak z głęboką wiarą kierowaliśmy się
przesłaniem pontyfikatu św. Jana Pawła II, które wypowiedział na początku swej misji: “Nie
lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, otwórzcie drzwi jego zbawczej władzy”.
Odważnie i świadomie otworzyliśmy te drzwi. Dziś, wciąż z głęboką wiarą, nieprzerwanie
prowadzimy działania wokół projektu. Jest to dla nas szczególny czas, do którego przygotowujemy
się od początku każdego roku szkolnego. W naszych działaniach skupiamy się na dostrzeganiu
mocnych stron podopiecznych, na motywowaniu ich, aktywizowaniu i wspierających, niezależnie
od tego, czy uczęszczają na lekcje religii, czy też nie. Z ogromną radością widzimy, jak coraz
więcej dzieci biorących aktywny udział w życiu religijnym swoich rodzin w kulturze innych
wyznań angażuje się w projekt.
Proponowane konkursy są zachętą do twórczego myślenia oraz rozwoju artystycznego
uczniów. W ramach projektu uczniowie mogą przystąpić do następujących konkursów: Konkurs
plastyczny, Konkurs recytatorski, Konkurs literacki oraz Konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II.
Wszystkie z konkursów podzielone są na grupy wiekowe i odbywają się w dwóch etapach (etap
szkolny i etap rejonowy). Następnie odbywa się finał projektu połączony z wystawą prac
plastycznych oraz prezentacją nagrodzonych prac literackich. Ponadto przed zaproszonymi gośćmi i
pozostałymi uczestnikami swój talent prezentują również laureaci konkursu recytatorskiego. Po
uroczystej prezentacji dot. św. Jana Pawła II następuje rozdanie nagród, a uczestnicy i goście mają
zapewniony poczęstunek.
Podczas spotkania Domu Arcybiskupów Warszawskich w marcu 2023 r. kard. Kazimierz
Nycz podkreślił, że wybierane co roku hasło Dnia Papieskiego pokazuje, iż „pontyfikat św. Jana
Pawła II powinien trwać w nas i w Kościele i w świecie ze względu na wartości i przesłanie, które on
przynosił”. Dlatego rokrocznie mottem przewodnim projektu jest hasło nadawane przez Konferencję
Episkopatu Polski.
Jako społeczność Rodziny Szkół im. św. Jana Pawła II staramy się każdego dnia trwać w
obronie ponadczasowych i uniwersalnych wartości płynących z nauczania św. Jana Pawła II, a jako
nauczyciele staramy się propagować wartości chrześcijańskie w procesie wychowania młodzieży.
Znamienne słowa wypowiedział Ojciec Święty Franciszek w homilii kanonizacyjnej papieży Jana
XXIII i Jana Pawła II, 27 kwietnia 2014 r.: „Jan Paweł II był papieżem rodziny. Kiedyś sam tak
powiedział, że chciałby zostać zapamiętany jako papież rodziny”. Taką właśnie społeczność staramy
się tworzyć – taką szkolną rodziną – być.
Niezwykle ważne jest dla nas, że w projekcie biorą udział zarówno uczniowie uczęszczający
na lekcje religii, jak i ci, którzy na nie nie uczęszczają. Cieszymy się, że wszyscy chcą
poznawać, czerpać i propagować ponadczasowe wartości płynące z nauczania patrona szkoły –
Człowieka, Papieża, Polaka, Świętego. Z ogromną radością podkreślamy, iż corocznie na finale
projektu spotykamy zarówno te same twarze, jak i nowych uczestników – również z rodzinami.
Zapraszamy do udziału
koordynator projektu
Iwona Sokołowska
opiekunowie projektu
Dorota Jończyk
ks. Krystian Felijakowski
Anna Żelaskowska