Rok szkolny 2020/2021

W listopadzie 2020 w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej w naszej szkole, na lekcjach języka niemieckiego uczniowie zrealizowali projekt na temat “Świadomej mody”. Korzystając ze stron internetowych w języku niemieckim, uczniowie dowiedzieli się jak mądrze i racjonalnie kupować ubrania i co robić ze zniszczoną odzieżą. W większych miastach w Niemczech powstały już przestrzenie sklepowe, w których można wynająć regał i wystawić tam swoje rzeczy. Na początku zawsze należy się zastanowić, jak takim ubraniom dać drugie życie. Pamiętaj! Zanim wyrzucisz je i kupisz nowe, zastanów się, czy nie można ich naprawić, korzystając z własnych umiejętności krawieckich. Te wybory są ważne dla nas samych i naszej planety.
Efektem końcowym naszego projektu była przeróbka zniszczonych już ubrań z własnej szafy. Największym zainteresowaniem cieszyło się farbowanie koszulek w stylu TIE-DYE. To prace chętnych uczniów z klas siódmych.

Styczeń i luty 2021 r. minął nam na na zdalnym nauczaniu w zimowej aurze. Założenia innowacji dotyczące kształtowania samodzielności w nauce języków obcych pt. “Wiem sam, jak się uczyć mam” okazały się bardzo pomocne. Internet stał się teraz źródłem informacji, z którego korzystamy częściej niż na lekcjach w szkole. Nauka korzystania ze słowników internetowych okazała się niezbędna w warunkach nauki zdalnej. Treści zawarte w rozdziałach realizujemy pamiętając o trzech fazach: planowanie, monitorowanie postępów i samoocena treści, które zostały zaplanowane. Dzięki temu uczniowie przejmują kontrolę nad własną nauką. W fazie planowania uczniowie uświadamiają sobie jaki zakres materiału w najbliższym czasie poznają i dyskutują nad tym, w jakich sytuacjach mogą te treści i umiejętności wykorzystać. Wzmacniamy w ten sposób motywację wewnętrzną do nauki języka niemieckiego.
    Skuteczną i lubianą przez uczniów metodą na zastosowanie języka obcego w praktyce jest metoda projektu. Styczniowy projekt polegał na zbudowaniu bałwana, zrobieniu zdjęcia i wykonaniu opisu w języku niemieckim. Uczniowie wykazali się dużą kreatywnością, a opisy stały się okazją do intensywnej pracy nad doskonaleniem umiejętności pisania tekstów. Oceniając projekt należy brać pod uwagę nie tylko poprawność gramatyczną i ortograficzną tekstu, ale również terminowość, pomysłowość, estetykę wykonania i czytelność. Zgodnie z założeniami innowacji błąd jest traktowany jako zjawisko naturalne i okazja do dalszej, ukierunkowanej pracy nad językiem. Ostateczna ocena projektu była efektem indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem.
Poniżej można obejrzeć przykładowe prace uczniów klas siódmych.

„Wiem sam, jak się uczyć mam” to tytuł innowacji z języka niemieckiego w klasie 7b, 7d i 8a, której autorem jest p. Agnieszka Wrześkiewicz. Jej głównym założeniem jest kształtowanie samodzielności w nauce języków obcych. W roku szkolnym 2020/2021 na lekcjach języka niemieckiego położony jest nacisk na poznawanie różnorodnych metod i strategii uczenia się języków. Dzięki temu  uczniowie będą rozwijali umiejętność samodzielnego uczenia się przez całe życie. Na początku roku szkolnego uczniowie dyskutowali o pojęciu samodzielności w nauce. Bardzo ważne są tu 3 fazy:

– faza planowania, dlatego na początku każdego rozdziału tworzymy harmonogram treści do opanowania w postaci tabelki w zeszycie, podzielonej na słownictwo, gramatykę i komunikację

– faza monitorowania postępów polega na tym, że w każdej chwili możemy sprawdzić jakie treści zostały już opanowane, a jakie nas jeszcze czekają

– faza oceniania, czyli odpowiedź na pytania, czy i w jakim stopniu zostały osiągnięte cele. W tej fazie na koniec rozdziału uczniowie zaznaczają w tabeli w rubryce „samoocena”, które treści opanowali.

Z pojęciem samodzielności bezpośrednio związane jest zagadnienie przejmowania odpowiedzialności za własną naukę przez uczniów, budowanie motywacji wewnętrznej oraz przejęcie kontroli nad własną nauką. Pomocne w tym procesie jest poznanie metod i strategii uczenia się języków obcych. W ciągu roku szkolnego będziemy stosować różne sposoby uczenia się języków obcych, aby dać uczniowi możliwość wyboru metod i form najskuteczniejszych dla niego.

We wrześniu i w październiku wykorzystując piękną pogodę, wiele lekcji realizowaliśmy na świeżym powietrzu w „Pracowni pod chmurką” . Wypróbowaliśmy w tym czasie różne metody nauki słówek, m.in. fiszki obrazkowe i różne sposoby ich wykorzystania, skojarzenia, bingo wyrazowe, tworzenie krzyżówek, wykreślanki, memory, rozsypanki wyrazowe, porządkowanie słówek według rodzajników lub znaczeń.

 

Jedną z ulubionych przez uczniów form pracy jest praca w grupach, która uczy współpracy, odpowiedzialności za siebie i innych, planowania, organizowania pracy czy też samokontroli. W realizacji zadań grupowych bardzo przydatna jest umiejętność korzystania z Internetu w telefonie komórkowym. Zapewnia on mobilny dostęp do informacji, np. o krajach niemieckojęzycznych, ale również dostęp do słowników internetowych, z których uczymy się korzystać na lekcji.

Formą nauki przez zabawę są też animacje językowe, np. kalambury, ZIP ZAP, Wie geht’s? czy żywe memory.

1. Od września 2019 startujemy w naszej szkole z nowym projektem  „Deutsch Plus” organizowanym przez Instytut Goethego w Warszawie. Projekt „Deutsch Plus” został objęty patronatem Ambasady Niemiec w Warszawie, a jednym z partnerów projektu jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. W ramach projektu organizatorzy przewidzieli dla uczniów wiele aktywności. Więcej informacji na https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/eng/dep.html

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w gronie szkół wyróżnionych odznaczeniem Instytutu Goethego, jako szkół szczególnie zaangażowanych w nauczanie języka niemieckiego. Nasi uczniowie uczestniczą w projektach i konkursach. Język niemiecki został wprowadzony już w klasach VI. Prowadzone są zajęcia dodatkowe dla uczniów „Deutsch Plus”

3. 26 września obchodzony jest Europejski Dzień Języków. Z tej okazji nauczyciele języków obcych zorganizowali konkurs na “Nietypową flagę”. Rozstrzygnięcie konkursu na stronie https://www.sp2ozorkow.pl/sukcesy-szkola-podstawowa-nr-2-w-ozorkowie/  

4. Konkurs kulinarny “Koch mir was” dla sieci szkół “Deutsch Plus” . Zadaniem zgłoszonych 3-osobowych zespołów w ramach konkursu jest zaprojektowanie strony książki kucharskiej z przepisem z kuchni niemieckiej. Projekt powinien zawierać spis składników, opis wykonania dania oraz jego zdjęcie. Językiem pracy jest język niemiecki. Więcej informacji na https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/eng/dep.html.

5. W naszej szkole aż 10 zespołów zgłosiło się do konkursu. Uczniowie wybierali i przygotowywali przepisy na dodatkowych zajęciach z języka niemieckiego pod opieką p. Agnieszki Wrześkiewicz i p. Moniki Wolskiej. Był to projekt wielozadaniowy, wymagający ścisłej współpracy. Ten miesięczny projekt zrealizowały wszystkie zespoły, ale tylko 5 ze szkoły mogło być wysłanych na konkurs do Warszawy. Czekamy na rozstrzygnięcie. Nagrodą będą warsztaty kulinarne dla zwycięskich zespołów w Warszawie.

6. Podsumowanie konkursu “Koch mir was!” Niestety żaden zespół z naszej szkoły nie wygrał, ale uczniowie z zespołów, których prace zostały wysłane do Warszawy otrzymali prezenty od Instytutu Goethego (również kulinarne). Gratulujemy owocnej współpracy!

7. Język niemiecki inaczej. Klasy VI zaczynają naukę języka niemieckiego poprzez zabawę czyli “Lernen durch Spielen”

8. Na dodatkowych zajęciach unijnych „Deutsch Plus” uczniowie chętnie realizują projekt „Schüler lehren Schüler im Kindergarten” (Uczniowie uczą uczniów w przedszkolu). Prowadzenie takich wymaga od uczniów współpracy, przygotowania słownictwa, pomocy dydaktycznych, wielu zabaw w celu utrwalenia słownictwa. Uczniowie zdobywają dzięki temu kompetencje językowe, komptencje w zakresie tworzenia informacji, ale również osobiste i społeczne. Zajęcia były prowadzone pod opieką p. Agnieszki Wrześkiewicz i p. Monika Wolskiej. Zarówno przedszkolaki jak i uczniowie podstawówki są zachwycone taką formą nauki.
Galeria zdjęć również na https://www.sp2ozorkow.pl/2019/10/28/zajecia-unijne/#more-3953

9. Klasy V coraz bardziej są świadome zagrożeń płynących z zanieczyszczenia środowiska. Stąd chęć podjęcia działań związanych z jego ochroną. Na zajęciach dodatkowych „Deutsch Plus” zaczęliśmy od zebrania informacji w formie plakatów w grupach, co możemy robić dla środowiska na co dzień. Dzięki temu część uczniów z klas V zdobywa kompetencje z języka niemieckiego, choć nie ma go jeszcze w programie. Nazwa projektu to „Plastik ist nicht fantastic”.

10. Scetchnoting, tzw. Myślografia może wciągnąć każdego. Dzięki niej można się nauczyć różnych wizualnych sposobów robienia notatek. Jest to przydatne szczególnie w szkole, bo pomaga w zapamiętywaniu treści i słówek. Uczniowie bardzo polubili tę formę nauki i zachęcali innych, tym razem “metodą lekcji odwróconej”, gdzie uczniowie są nauczycielami. Temat lekcji to “Nazwy zwierząt w języku niemieckim” (Die Tiere).

 

11. W nocy z 6 na 7 grudnia nasza szkoła tętniła życiem. 23 uczniów klas V i VI, którzy uczęszczają na zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego „Deutsch Plus”, wzięło udział w „Mikołajkowym nocowaniu”. Wystartowaliśmy o godzinie 20.00 grą terenową (na terenie szkoły) zwaną „podchodami”. Uczniowie mieli do pokonania istny tor przeszkód, który skłonił ich do gimnastyki, wymagał popisania się wiedzą o krajach niemieckojęzycznych i znajomością wybranych słówek w języku niemieckim. Na kolację uczniowie zjedli zamówioną pizzę i przystąpili do kolejnej konkurencji w zabawie “Kalambury”. Po wyrównanej walce, w piżamach obejrzeli film pt. “Ekspres polarny”. Po wieczorze pełnym atrakcji i wspólnej kolacji, poszliśmy spać.

Galeria zdjęć na stronie http://www.sp2ozorkow.pl/2019/12/12/mikolajkowe-nocowanie/#more-4857

12. Wiadomości realio- i kulturoznawcze są niezbędnym elementem nauki języka obcego. Niewiele podręczników uwzględnia te treści. Jednak Internet oraz materiały autentyczne to niezawodne źródła wiedzy, z których chętnie korzystamy na lekcjach języka niemieckiego. W klasach VI mapa stała się pomocą do przedstawiania się w języku niemieckim w formie ustnej. W klasie VII zaś „metodą stacji uczenia się”, uczniowie w parach zbierali informacje o Berlinie. Teksty w języku niemieckim nie stanowiły dla nich bariery.

 

13. W dniu 11 grudnia 2019 roku uczniowie klasy VII a pod opieką p. Agnieszki Wrześkiewicz i p. Moniki Wolskiej wzięli udział w wycieczce do Berlina. Wraz z przewodnikiem zobaczyliśmy Katedrę Berlińską, Bramę Brandenburską, Uniwersytet Humboldta i Potzdamer Platz. Z kopuły parlamentu niemieckiego mogliśmy podziwiać panoramę miasta. W Muzeum Techniki oglądaliśmy pierwsze lokomotywy parowe, pierwszy komputer, telefon, gramofon czy radio. Ostatnim punktem programu był jarmark świąteczny przy Alexander Platz, który zaskoczył nas feerią barw, świateł, dźwięków i zapachów. Był to z pewnością wartościowy i niezapomniany wyjazd.
Galeria zdjęć na stronie https://www.sp2ozorkow.pl/2019/12/30/wycieczka-do-berlina/

14. Przed wyjazdem do Berlina intensywnie zbieraliśmy informacje o tym mieście, pracując “metodą stacji uczenia”.

15. Posumowanie wycieczki do Berlina zrobiliśmy w formie plakatów, które omówiliśmy w języku niemieckim.

16. W styczniu 2020 r. wzięliśmy udział w konkursie “Lust auf Lesen” organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego.

17. W lutym 2020 r. nauczycielki języka niemieckiego p. Agnieszka Wrześkiewicz oraz Monika Wolska wraz z p. Dyrektor Małgorzatą Syncerek wręczyły nagrody zwycięzcom konkursu na “Nietypową flagę”.

18. W ramach dodatkowych zajęć unijnych Deutsch Plus grupa dziewcząt z klasy VI a odwiedziła tym razem Przedszkole Nr 4 w Ozorkowie. Dziewczęta pod opieką p. Agnieszki Wrześkiewicz i Moniki Wolskiej realizują projekt “Uczniowie uczniów w przedszkolu” i prowadzą z dziećmi lekcje języka niemieckiego. Temat ostatnich zajęć to “Liczby w języku niemieckim od 0 do 10”. Chęć do zabawy, kreatywność i wyobraźnia naszych uczennic sprawiają, że każde zajęcia są inne i wyjątkowe.