Zebrania

Harmonogram zebrań i konsultacji wychowawców z rodzicami
w roku szkolnym 2020/2021

PRZYDZIAŁ SAL PODCZAS ZEBRAŃ I KONSULTACJI RODZICÓW Z NAUCZYCIELAMI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OZORKOWIE w roku szkolnym 2019/2020