Zebrania

Harmonogram zebrań i konsultacji wychowawców z rodzicami
w roku szkolnym 2019/2020

Lp.

    Zebrania

Konsultacje

Klasy

1.

12.09.2019 r. – czwartek – godz. 17.00

12.09.2019 r. – czwartek – godz. 18.00

 

I – III,

IV – VIII

 16.09.2019 r. – poniedziałek – zebranie Rady Rodziców godz. 17.00 (stołówka)  
    
2. 17.10.2019 r. – czwartekI – VIII
    
3.

14.11.2019 r. – czwartek – godz. 17.00

14.11.2019 r. – czwartek – godz. 17.30

 

I – IV,

V – VIII 

4. 

17.12.2019 r. – czwartek,
przewidywane śródroczne oceny
niedostateczne

I – VIII

5.

06.02.2020 r. – czwartek – godz. 17.00

06.02.2020 r. – czwartek – godz. 17.30

 

I – IV,

V – VIII 

6. 

19.03.2020 r. – czwartek

I – VIII

7.

07.04.2020 r. – czwartek – godz. 17.00

07.04.2020 r. – czwartek – godz. 17.30

 

I – IV,

V – VIII

8. 21.05.2020 r. – czwartek,
przewidywane roczne
oceny niedostateczne
I – VIII
  godzina 17.00 – 18.00