Witamy w sportowej stronie szkoły

O Sporcie, ty jesteś Piękno! Tyś architektem tej budowli ludzkiego ciała,
które oddane niskim żądzom warte jest pogardy,
a rzeźbione szlachetnym wysiłkiem staje się czarą wzniosłości.
Żadne piękno nie może istnieć bez proporcji i równowagi,
a tyś jest mistrzem niezrównanym obydwu,
gdyż ty stwarzasz harmonię, ty nadajesz rytm ruchom,
ty siłę zdobisz wdziękiem, a gibkość nasycasz mocą.

Sala gimnastyczna

Zajęcia SKS - 2020/2021

Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki w godz. 15.45 - 17.15 - opiekun p. Grzegorz Pawłowski

Udział uczniów w zawodach sportowych