WYMIANA POLSKO-NIEMIECKA SP2 W OZORKOWIE

Po pobycie w Ozorkowie, na stronie internetowej naszej szkoły partnerskiej Max-Windmüller-Gymnasium z Emden ukazał się następujący artykuł:

W dniach od 10. – 16.03.2019 r. zorganizowaliśmy ze Szkołą Podstawową nr 2  w Ozorkowie wymianę uczniów w wieku od 12.-16. roku życia. Wymiany ze szkołami partnerskimi za granicą są podejmowane zazwyczaj w celu pozbycia się uprzedzeń i rzekomych stereotypów. Oczekiwania związane z przysłowiową polską gościnnością zostały ponownie potwierdzone zaczynając od niezwykle bogatych domowych obiadów w rodzinach nas goszczących po niezwykle urozmaicony i ekscytujący program, który nam zaoferowano. Punktem kulminacyjnym była z pewnością wycieczka do Warszawy. Tam byliśmy w Muzeum Fryderyka Chopina i zwiedzaliśmy Stare Miasto z przewodnikiem w języku angielskim  –  był to wspaniały dzień z dużą dawką kultury.

W Ozorkowie mieliśmy kilka oficjalnych spotkań: wizyta u dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. św. Jana Pawła II oraz u Burmistrza Miasta, który wręczył nam drobne upominki. Zwiedzaliśmy też miasto z przyjaznym i kompetentnym historykiem miasta panem Szymonem Bajorem. Byliśmy też z wizytą w Bibliotece Miejskiej, ówczesnym pałacu Schlösserów. Troje gości z Niemiec pokazało tam swoje umiejętności gry na fortepianie.

Nie brakowało nam również rozrywki. W Polskim Stowarzyszeniu Ludzi Cierpiących na Padaczkę w Ozorkowie braliśmy udział w warsztatach plastycznych i graliśmy w żywe szachy. Po słodkim poczęstunku wszyscy zostali obdarowani upominkami. W czwartek po południu w szkole jedliśmy wspólnie pizzę, mieliśmy dyskotekę i tańczyliśmy z X-Boxem. Niezwykle ważny był również aspekt wymiany międzykulturowej a także czas spędzony z rodzinami goszczącymi. Prawdziwą niespodzianką był dla nas profesjonalny kurs samoobrony prowadzony przez mistrza świata karate pana Mariusza Lewandowskiego.

Pod koniec pobytu w Polsce, spędziliśmy wspólnie czas w Łodzi. Oglądaliśmy pokaz filmu „Gegen das Vergessen“ („Przeciw zapomnieniu”) Ulricha Scholza w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. Film ten w imponujący sposób dokumentował współpracę Liceum Politechniki Łódzkiej z BBS II Emden w poszukiwaniu śladów deportowanych Żydów z Emden w 1941 roku i otworzył Dni Języka Niemieckiego zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. Następnie spacerowaliśmy po mieście Łodzi. Najbardziej podobała nam się ulica Piotrkowska, która jest jedną z najdłuższych ulic handlowych w Europie.

Po tych wszystkich wspólnych przeżyciach pożegnanie nie było łatwe, wiele oczu było wilgotnych, nie tylko z powodu zimnego wiatru …

Zdjęcia mówią więcej niż 1000 słów, ale nieliczni tutaj mogą się domyślać, jak naprawdę wspaniale było w czasie tej wymiany. Dziękujemy i do widzenia Ozorkowie!

Tekst został przetłumaczony przez uczestnika wymiany Krzysztofa Pietruszewskiego z kl. IIIb gimnazjum.

Za pomoc w zorganizowaniu pobytu grupy niemieckiej w Ozorkowie dziękujemy p. dyrektor SP2 Ewie Skrupskiej, p. dyrektorowi Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik” Mariuszowi Lewandowskiemu, p. Halinie Chojnackej i p.  Annie Oliwie z Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę w Ozorkowie, p. Agnieszce Świcy z Liceum Politechniki w Łodzi oraz rodzicom uczniów biorących udział w wymianie. Projekt wymiany Ozorków-Emden został dofinansowany prze organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Dyrekcję SP2 oraz rodziców uczniów biorących udział w programie.

Organizatorzy wymiany

Agnieszka Wrześkiewicz

Monika Wolska

Wyjazd do Niemiec w ramach wymiany polsko-niemieckiej Ozorków-Emden

Od niedzieli 04.11.2018 do soboty 10.11.2018 odbywała się 3 edycja wymiany polsko-niemieckiej, w tym 2. edycja wymiany z Emden. Grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 pojechała poznawać niemiecką kulturę, by przy okazji sprawdzić swoje umiejętności językowe.

Dominika Pomykała z klasy III e gimnazjum tak relacjonuje swój pobyt w Emden:

Po długiej i wyczerpującej podróży pierwszego dnia po spotkaniu z naszymi nowymi kolegami z Niemiec, rozdzieliliśmy się – każdy pojechał do swojej rodziny, swojego domu. Noc była krótka, ponieważ drugiego dnia już o godzinie 9 zaczęliśmy wspólne zajęcia. Większość uczniów dojeżdżała do szkoły rowerem, co było dla nas niemałym zaskoczeniem i pierwszą zauważalną różnicą między krajami. Spotkanie w szkole rozpoczęto powitaniem gości, uczniów z SP2 w Ozorkowie oraz z Liceum Politechniki w Łodzi (z którymi odbyliśmy całą podróż) przez dyrektorów szkół gospodarzy: Max-Windmüller-Gymnasium i BBS II oraz pozostałych współorganizatorów. Po zakończeniu spotkania wróciliśmy do rodzin, u których mieszkaliśmy. Wspólnie spędzony czas wolny był okazją do bliższej rozmowy. We wtorek mieliśmy okazję zobaczyć, jak wyglądają lekcje w szkole niemieckiej. Byliśmy zachwyceni rozmiarem szkoły i wyposażeniem sal lekcyjnych. Mogliśmy uczestniczyć w wybranych lekcjach, które trwają 70 minut, a przerwy 20 minut.

We środę pojechaliśmy pociągiem do Bremy – miasta znanego z bajki braci Grimm ,,Muzykanci z Bremy”. W centrum miasta podziwialiśmy pomnik bohaterów tej bajki. Podobno jeżeli złapie się za nogi osła i pomyśli się życzenie, to ma ono szansę się spełnić. Po środku starówki stoi wielki pomnik rycerza, symbolizujący wolność i niepodległość Bremy. Oprócz tych zabytków, warte zobaczenia są jeszcze: ogród biblijny, najstarszy kościół w mieście i fabryka ręcznie robionych cukierków. Po mieście oprowadziła nas przewodniczka, która towarzyszyła nam tego dnia.

W czwartek zwiedzaliśmy miasto Emden. Jest to miasto portowe, więc w centrum mogliśmy podziwiać statki.  Jednym z ciekawszych miejsc w mieście jest też muzeum w bunkrze. Tam odbyliśmy ciekawą lekcję historii. Zostaliśmy również zaproszeni na uroczystą herbatkę do ratusza, w którym powitała nas serdecznie pani wiceburmistrz. Opowiedziała nam o rytuale picia herbaty w regionie Dolnej Saksonii (Niedersachsen) i tamtejszym dialekcie nazywanym Plattdeutsch. Wieczorem uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły partnerskiej przygotowali grill, który przebiegał w doskonałej atmosferze. W całej sali roznosił się śmiech i brzmiały głośne rozmowy w języku niemieckim, angielskim, polskim i też czasami na migi.

Ostatniego dnia naszego pobytu w Niemczech upamiętniliśmy Żydów wywiezionych z Emden do obozów koncentracyjnych, m.in. do getta w Łodzi (Litzmannstadt Ghetto). Uczestniczyliśmy w oficjalnej ceremonii odsłonięcia tablicy przed dawną synagogą.

Dzień naszego odjazdu do Polski był najsmutniejszym punktem całej wymiany. Przez tydzień tak bardzo zżyliśmy się z nowymi, niemieckimi przyjaciółmi, że w czasie pożegnania poleciały łzy.

Wymiana polsko-niemiecka to cudowne przeżycie. Oprócz niewątpliwej poprawy naszych umiejętności językowych, nawiązały się nowe, wspaniałe przyjaźnie międzynarodowe. Wspomnienia te pozostaną na zawsze, dlatego gorąco namawiamy wszystkich, którzy mają możliwość, do udziału w wymianie.

Projekt otrzymał dofinansowanie od organizacji międzynarodowej Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Uczestnicy i opiekunowie wymiany polsko-niemieckiej ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ozorkowie

Wyjątkowa wizyta uczniów z Emden w Szkole Podstawowej nr 2 w ramach wymiany Emden-Łódź-Ozorków

W terminie od 08.01-13.01.2018 gościliśmy w naszym mieście, szkole i domach dziesięcioro uczniów z Niemiec (Emden/ Dolna Saksonia/ Wschodnia Fryzja)Max- Windmüller- Gymnasium. Była to udana rewizyta uczniów i opiekunów, po tym jak w marcu 2017 uczestniczyliśmy z uczniami w wymianie w Emden. Wymiana uczniowska Emden-Łódź-Ozorków to kooperacja czterech szkół Max-Windmüller-Gymnasium i Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Jana Pawła II w Ozorkowie oraz BBS II i Liceum Politechniki w Łodzi.

We wspólnym przedsięwzięciu biorą udział nauczyciele z Ozorkowa: Pani Agnieszka Wrześkiewicz i Pani Monika Wolska (Szkoła Podstawowa nr 2), z Łodzi Pani Agnieszka Świca (Liceum Politechniki), nauczyciele z Emden: Pan Andreas Makus, Pan Martin Stenke (Max-Windmüller-Gymnasium), Pan Gero Conring, Pan Folkert Heinkens (BBS II) oraz przedstawiciel archiwum Pan Rolf Uphoff.

Uczniowie naszej szkoły gościli w swoich domach uczniów z wymiany. Uczniowie i opiekunowie z Niemiec po uroczystym powitaniu przez Dyrekcję Szkoły zwiedzili budynek szkoły, wspólnie uczestniczyli w wybranych lekcjach, zajęciach artystycznych tanecznych, sportowych. W programie zaplanowano również wspólne zwiedzanie miasta wraz z jego historycznymi miejscami oraz grę miejską. Byliśmy również z wizytą u Burmistrza Miasta Pana Jacka Sochy, który serdecznie powitał naszych gości.

u Burmistrza Jacek Socha

Nie możemy zapominać też o historycznym aspekcie tejże wymiany, realizowanym we wspólnym projekcie, którego opiekunem jest Pan Rolf Uphoff z Archiwum Miasta Emden. Uczniowie, rodzice oraz zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać i zobaczyć w naszej szkole prezentację przedstawiającą historię miasta Emden oraz jego obecny wizerunek oraz dowiedzieć się o wystawie przygotowanej przez Pana R. Uphoffa pt: „Eine Reise nach Łódź” (Podróż do Łodzi) przedstawiającą losy ludności żydowskiej w okresie holokaustu. Tę tematykę podjęliśmy również w Archiwum Miasta Łodzi gdzie uczniowie otrzymali zadania w grupach polsko-niemieckich aby odnaleźć miejsca mieszczące się w granicach dawnego getta. 

Oprócz pielęgnowania przyjaźni podczas np.: wspólnej gry w kręgle czy nauki Walca Wiedeńskiego, wymiana uczniowska Emden- Łódź-Ozorków ma na celu w dużej mierze przybliżenie uczniom aspektu historycznego i uwrażliwienie ich na tragiczne losy ludzkości z tamtego okresu czasu. Uczniowie uczestniczyli również we wspólnej wycieczce jednodniowej do Warszawy gdzie zwiedzali Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin”, odbyli lekcję muzealną na Zamku Królewskim

Po przeprowadzonej ewaluacji możemy powiedzieć, iż wymiana uczniowska to duży sukces, wszystkich uczestników wzbogaciła o nowe doświadczenia, niemieccy goście są zachwyceni kulturą i niebywałą polską gościnnością, zauroczeni atmosferą panującą w Polsce.

Wymiana uczniowska odbyła się dzięki uprzejmości Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2, Rodzicom, PNWM (Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży), Burmistrzowi Miasta Ozorków. Wszystkim serdecznie dziękujemy!

Monika Wolska