Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie przystąpiła do realizacji projektu nr RPLD.11.01.02/1/18/081 pn. „Mój rozwój – mój kapitał”,  w ramach Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Projektem objęci zostaną uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ozorkowie z klas I-VIII, w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 oraz uczniowie III klas gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019.