Konkursy

Miesiąc październik jest szczególnym czasem, kiedy zwracamy się do Maryi odmawiając Różaniec. W związku z tym organizujemy konkurs na Najpiękniejszy Różaniec wykonany dowolną techniką, z dowolnych materiałów przez uczniów naszej szkoły.
"Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem" - Św. Jan Paweł II
1.   Cele konkursu:
Celem konkursu jest rozbudzenie umiłowania modlitwy różańcowej indywidualnej i wspólnotowej oraz rozwój talentów u dzieci, jak również budzenie aktywności twórczej dzieci, pobudzenie wyobraźni i pomysłowości dzieci oraz wykorzystanie zdobytych wiadomości, umiejętności i dzielnie się nimi z innymi.
2.   Uczestnicy:
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV - VIII
3.   Temat konkursu:
Tematem konkursu jest różaniec wykonany dowolna techniką, przy wykorzystaniu najróżniejszych materiałów (np.: muszelki, fasolki, koraliki, kasztany oraz wiele innych) i pomysłów na wykonanie różańca. Liczymy na pomysłowość i oryginalność.
4.   Termin:
Wykonane różańce należy składać u księdza Marcina i księdza Jacka do 15 października 2021 roku. Każdy Różaniec powinien być odpowiednio podpisany z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz klasy.
5.   Ocena prac:
Z dostarczonych różańców przez dzieci, specjalnie powołane jury konkursowe wyłoni zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody, a wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 października.
6.   Kryteria oceny różańców:
•	Poprawność wykonania różańców
•	Estetyka wykonania różańców
•	Pomysłowość
•	Włożony wkład pracy

Informacje o konkursach, Formularze zgłoszeniowe i Regulaminy dostępne są pod linkami:

Konkurs Plastyczny Twoja wymarzona podróż koleją - https://www.lodzkie.pl/rokkolei/twoja-wymarzona-podroz-koleja

Konkurs Fotograficzny Kolejowe Łódzkie - https://www.lodzkie.pl/rokkolei/kolejowe-lodzkie

Konkurs Plastyczny Skierowany jest do Uczniów szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego, natomiast w konkursie Fotograficznym udział może wziąć każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba fizyczna przebywająca na terenie Województwa Łódzkiego z zamiarem pobytu stałego, w odpowiedniej kategorii wiekowej od 15 do 18 roku życia lub powyżej 18 roku życia.

Cele konkursów

promocja kolei jako ekologicznego środka transportu w ramach Europejskiego Roku Kolei 2021;
uchwycenie piękna kolei i otaczającego krajobrazu, przyrody oraz infrastruktury kolejowej;
utrwalanie znaczenia kolei jako jednego z podstawowych środków zrównoważonego transportu;
promowanie kolei jako atrakcyjny i przyjazny środowisku środek transportu;
rozwijanie wrażliwości artystycznej wśród uczestników
Zgłoszenia udziału w konkursach i Zdjęcia Konkursowe należy nadsyłać w terminie do 15 października 2021 r. do godziny 12.00.

Dla zwycięzców każdego z Konkursów przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe:

I miejsce - 800 zł,

II miejsce - 600 zł,

III miejsce - 400 zł

i 5 nagród po 100 zł

w przypadku konkursu fotograficznego dodatkowo wartościowe nagrody specjalne ufundowane przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną.


ZAPRASZAMY!!!

Zapraszamy do kolejnej edycji projektu edukacyjnego w naszej szkole pod patronatem Burmistrza miasta Ozorkowa oraz Dyrektora Szkoły
„JAN PAWEŁ II – TOTUS TUUS”

18 maja 2020 r. przypadnie 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły.

Jan Paweł II miał  bogate życie i osobowość – był filozofem, poetą, narciarzem i turystą, człowiekiem kultury i nauki, duszpasterzem młodzieży i rodzin, pielgrzymem, inicjatorem wielkich przedsięwzięć, człowiekiem głębokiej modlitwy „Życiową misją papieża była walka o godność i szacunek każdej istoty ludzkiej, czemu wielokrotnie dawał wyraz w swoich encyklikach.

Sejm uchwalił rok 2020 rokiem Jana Pawła II. Mamy to szczęście, że ten wspaniały człowiek jest patronem naszej szkoły. Swój podziw, umiłowanie osoby patrona naszej szkoły możecie wyrazić w pracach konkursowych:

 • multimedialnej
 • literackiej
 • plastycznej

Ogłoszenie wyników i prezentacja najlepszych prac odbędzie się 18 maja w ramach podsumowania TYGODNIA PATRONA w naszej szkole


REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO KONKURSU O ZAWODACH „ZAWODY DAWNIEJ I DZIŚ”

Organizatorem  Konkursu o zawodach  „Zawody dawniej i dziś” jest zespół doradców zawodowych szkół podstawowych z terenu miasta Ozorkowa, pod patronatem Burmistrza Miasta Ozorkowa.


Konkurs realizowany jest w ramach zadania z dziedziny edukacji ekologicznej pn. EKO-OZORKÓW ŚRODOWISKO SZANUJE – ŚMIECI PTRZETWARZA I SEGREGUJE!
Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI naszej szkoły!
Organizator – Gmina Miasto Ozorków, ul. Wigury 1
Warunek uczestnictwa – wypełniona Karta zgłoszenia z oświadczeniem, stanowiącej załącznik do Regulaminu
Termin – do 10.12.2019 r.
Zadanie – samodzielne zrobienie przez ucznia zdjęcia, które przedstawia wybrane zasady segregacji odpadów. Jedna praca może dotyczyć jednej z sześciu kategorii odpadów: papier, szkło, plastik i metal, odpady zielone i biodegradowalne, odpady zmieszane, popiół.

Na zdjęciach powinny być pokazane pozytywne i negatywne przykłady gospodarowania odpadami. Nośnik elektroniczny lub forma papierowa. Zdjęcia – format JPG, rozdzielczość nie mniejszą niż 200 dpi, maksymalny rozmiar do 6 MB. 
Zdjęcia papierowe – rozmiar 20 x 30 cm. Zdjęcia nie mogą zawierać wizerunku osób trzecich, nazw firm, logotypów lub znaków firmowych. Składamy maksymalnie 3 zdjęcia.

Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Pozostałe informacje u koordynatorów konkursu – p. Katarzyny Wojtkiewicz i p. Dariusza Suchana.


Konkursie „Ozorków w barwach natury”- I Jesień w mieście Ozorków”

Jesień powoli otula nas swoimi kolorami: żółci, brązu, czerwieni i zieleni. Wieczorne mgły, odlatujące ptaki, dywany z liści … Czy potrafisz trwale uchwycić ten cudny czas w naszej miejscowości?

Jeśli posiadasz aparat fotograficzny, pasjonuje Cię robienie zdjęć zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Ozorków w barwach natury”- I Jesień w mieście Ozorków” przeznaczonym dla uczniów klas I-VIII.
Każdy z autorów proszony jest o zgłoszenie jednej pracy – kolorowej fotografii, wywołanej na papierze o wymiarach nie mniejszych niż 15×21 cm i nie większych niż 21×30 cm. Na odwrocie fotografii należy umieścić imię i nazwisko autora oraz klasę.
Prace konkursowe można zgłaszać do organizatorów konkursu – p. Anny Kwiatos (sala 015) oraz p. Damiana Kaźmierczaka (sala 018), do dnia 5 listopada 2019 r.

Na zwycięzców czekają nagrody!

Loading