Akcja ,, Wykręć plastic, bądź fantastic ’’ trwa. Od początku września w naszej szkole zbieramy zakrętki. Uzbierane zakrętki już dwukrotnie zostały zabrane do fundacji, która przekazuje je dalej, aby za uzyskane pieniądze pomagać potrzebującym dzieciom. Jednym z podopiecznych fundacji jest Wojtek, któremu społeczność szkolna pomaga od kilku lat. Zachęcamy wszystkich do zaangażowania się w akcję. Uzbierane zakrętki zostawiamy w sali 237 u pani A. Żelaskowskiej.

10 października 2022 roku miało miejsce uroczyste powołanie Szkolnego Koła Caritas.
Przedstawiciel Caritas Archidiecezji Łódzkiej, ks. Sebastian Krawczyk, wręczył akt powołania na ręce p. dyr. Małgorzaty Syncerek. Opiekunem SKC w naszej szkole jest p. Agnieszka Wrześkiewicz oraz ks. Jacek Marciniak.