Drodzy Rodzice!

Dzięki uzyskanym  funduszom  z projektu edukacyjnego „Mój rozwój- mój kapitał” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 2 im. św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, nasza fantastyczna szkoła została  wyposażona w specjalistyczną pracownię do prowadzenia zajęć metodą integracji sensorycznej.

Dołożyliśmy  wszelkich starań, aby przestrzeń Sali Integracji Sensorycznej wyposażona była w odpowiednie sprzęty i pomoce. Zadbaliśmy również, aby była ona przyjazna dla dziecka i budziła w nim pozytywne emocje i poczucie bezpieczeństwa. Zajęcia w naszej szkole są  prowadzone  przez certyfikowanego terapeutę mgr Sylwię Gadzinę.  Terapią są objęci uczniowie zgodnie z zalecaniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Zajęcia mają charakter indywidualny, gdyż program terapii dostosowany jest do potrzeb każdego dziecka.

Sala Integracji Sensorycznej (SI) jest przeznaczona do prowadzenia zajęć terapeutycznych dla dzieci. Są to zajęcia, których celem jest poprawa funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór i przetwarzanie bodźców zmysłowych.

Terapia integracji sensorycznej ma postać „naukowej zabawy”,  w której dziecko chętnie uczestniczy i ma przekonanie, że „kreuje zajęcia wspólnie z terapeutą”. Podczas terapii nie uczy się dzieci konkretnych umiejętności, lecz poprzez oddziaływanie na zmysły wpływa się na procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności. Z kolei pożądane reakcje adaptacyjne pojawiają się w sposób naturalny, jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.

Terapia integracji sensorycznej nie jest wyuczonym, stale powtarzanym schematem ćwiczeń, ale ciągłą analizą zachowania dziecka i odpowiedniego doboru oraz modyfikacji stosowanych zadań. Terapeuta nie tyle kieruje zachowaniem dziecka, ile stwarza takie wymagania, by dziecko było w stanie odpowiadać na te wymagania coraz bardziej złożonymi reakcjami adaptacyjnymi.

Dzięki terapii dziecko może poprawić:

– funkcjonowanie emocjonalne,
– uwagę i koncentrację
– zdolności wzrokowe i słuchowe
– sprawność w zakresie dużej i małej motoryki
– samoświadomość i samoocenę.

Loading