Karta rowerowa

Procedura uzyskania Karty Rowerowej

Sprawdzian odbędzie się na asfaltowym boisku koło szkoły (warunek - ładna pogoda:). Uczeń przychodzi na spotkanie ze swoim rowerem i w kasku na głowie, pod okiem swojego rodzica/opiekuna pokonuje tor przygotowany przez egzaminatora.

Drodzy uczniowie ♥ jeśli macie ukończone 10 lat możecie przystąpić  do egzaminu na kartę rowerową ♥

Drodzy rodzice ♥ Waszym zadaniem będzie jedynie dopilnowanie, aby Wasze dziecko zdobyło odpowiednią wiedzę i przybyło na egzamin teoretyczny (forma testu pisemnego) a następnie praktyczny, polegający na przejeździe na rowerze wyznaczonej trasy zgodnie z zasadami ruchu drogowego oraz zapoznanie się z Regulaminem 

Koordynatorem wychowania komunikacyjnego w naszej szkole jest p. Dariusz Suchan 

Procedura uzyskania karty rowerowej
1. Uczeń powinien pobrać od nauczyciela zajęć technicznych Arkusz zaliczeń ucznia. (pobierz tutaj załącznik)

2. Wypełnić czytelnie swoje dane osobowe.
3. Uzyskać wpis (zgodę) rodzica lub prawnego opiekuna.
4. Uzyskać wpis (zgodę) nauczyciela wychowawcy.
5. Zgłosić się do nauczyciela zajęć technicznych lub koordynatora wychowania komunikacyjnego w wyznaczonym terminie egzaminu z wypełnionym Arkuszem zaliczeń ucznia oraz aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.
6. Uczestniczyć w teoretycznych zajęciach szkoleniowych przygotowujących do zaliczeń.
7. Przystąpić do sprawdzianu teoretycznego.
8. Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego, przystąpić do sprawdzianu praktycznego z jazdy na rowerze na placu manewrowym.
9. Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje nieodpłatnie kartę rowerową.

Fotorelacja z egzaminu praktycznego - 30 maja 2018 r.