Karta rowerowa

Dzisiaj, na boisku szkolnym odbył się II etap egzaminu na kartę rowerową, przeprowadzony przez koordynatora wychowania komunikacyjnego p. Dariusza Suchana.
Uczniowie, po zdanym sprawdzianie wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym (min. 80% poprawnych odpowiedzi) i po serii zajęć sześciu spotkań przygotowujących, przystąpili w obecności swoich rodziców, dziadków i opiekunów do egzaminu praktycznego.

Polegał on m.in. na przejechaniu rowerem, oczywiście w kasku, “toru przeszkód” – slalomu, rynny, “ósemki”. Była również symulacja skrzyżowania i manewr skrętu w lewo oraz przepuszczenia pieszego chcącego przejść na pasach przez jezdnię.

Wszyscy uczniowie, będąc w delikatnym ale mobilizującym stresie, zdali – za co otrzymywali duże brawa! I już wkrótce będą mogli odebrać swoją kartę rowerową z rąk Pani Dyrektor.

Dziękuję za pomoc w przeprowadzeniu egzaminu p. Jarosławowi Suchanowi oraz uczniom: Natalii Michalskiej z kl. 6 a, Jowicie Domańskiej i Rafałowi Strękowi z kl. 7 c.

Gratuluję wszystkim zdającym i życzę słonecznych i bezpiecznych wypraw rowerowych.

Dariusz Suchan

Post Author: Dario