Targi edukacyjne

10 maja 2019 r. odbyły się w naszej szkole III TARGI EDUKACYJNE SZKÓŁ ŚREDNICH pod Patronatem Burmistrza Miasta Ozorkowa.                                                                   

Prezentowały się szkoły z Ozorkowa: I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego oraz Zespół Szkół Zawodowych, a ponadto szkoły ze Zgierza, Łodzi, Łęczycy, Piątku. Po raz pierwszy gościł u nas Ochotniczy Hufiec Pracy z Łodzi  a także Młodzieżowe Centrum Kariery z Ozorkowa.

Z ofertami w/w szkół mogli zapoznać się uczniowie klas ósmych SP nr 4, SP nr 5, SP nr 2 i oddziałów gimnazjalnych oraz Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 z Ozorkowa, gościli u nas także uczniowie Szkoły Podstawowej w Modlnej.

Od 13. 05. 2019 uruchomiona została elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. To czas niełatwych decyzji i wyborów dla naszych uczniów kończących szkołę. Mamy nadzieję, że organizacja Targów  pomogła im w wyborze szkoły średniej i zaplanowaniu dalszej ścieżki edukacyjnej.

Poniżej zamieszczamy również harmonogram rekrutacji.

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Adres strony systemu rekrutacji:
https://lodzkie.edu.com.pl
Harmonogram rekrutacji elektronicznej
13 maja – 25 czerwca 2019 r. do godz. 12:00
– elektroniczne wypełnianie formularza wniosku o przyjęcie do szkoły,
– składanie wydrukowanego z systemu wniosku tylko w szkole pierwszego wyboru,
uwaga: w dniach 23 maja – 31 maja 2019r. odbędą się w szkołach próby
sprawności fizycznej, sprawdziany kompetencji językowych lub uzdolnień kierunkowych
dla kandydatów do oddziałów sportowych, dwujęzycznych, artystycznych.
Wynik podany zostanie w dniu 5 czerwca 2019r.
21 czerwca – 25 czerwca 2019 r . do godz. 12.00
uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach
egzaminu ośmioklasisty lub ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego (wniosek należy uzupełnić tylko w szkole pierwszego wyboru).
do 18 lipca 2019 r. do godz. 12.00
wydanie przez szkołę zawodową skierowania na badanie lekarskie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu – kandydatowi
z listy zakwalifikowanych.
16 lipca 2019 r. do godz. 12.00
podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
16 lipca od godz. 12.00 – 24 lipca 2019 r. do godz. 12.00
potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez rodziców lub kandydatów pełnoletnich.
25 lipca 2019 r.
podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Zasady postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2019/2020
1. Oferta szkół jest widoczna w systemie.
2. Kandydat wypełnia wniosek znajdujący się w systemie, drukuje
i składa tylko w szkole ponadgimnazjalnej / ponadpodstawowej pierwszego wyboru.
3. Wniosek musi być podpisany przez rodziców i kandydatów.

Loading

Post Author: Dario