Konkurs

Rodzinny konkurs plastyczny na wykonanie figurki Świętego Mikołaja!

-regulamin konkursu poniżej-

1. Organizatorzy: Agnieszka Sroczyńska, Agata Wenerska, Monika Bielawska

2. Cele konkursu:
– rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz wyobraźni,
– przeciwdziałanie zjawisku agresji i przemocy,
– zachęcanie do rozwijania zainteresowań,
– promowanie aktywnych form spędzania czasu z rodziną,
– pogłębianie wiedzy na temat symboli związanych ze Świętem Bożego Narodzenia.

3. Zadaniem konkursowym jest:
– wykonanie figurki Świętego Mikołaja (maksymalna wysokość figurki to 50 cm)
– zastosowanie ciekawych rozwiązań plastycznych i technicznych,
– zastosowanie materiałów np. szyszek, kawałków drewna, kamyków, pierników, makaronu, muszelek, waty, bibuły itp.

4. Warunki uczestnictwa:
W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 1-8.
Gotowe prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz klasą i przynieść do sali nr 032 (parter)
do dnia 07/12/2022 r.
Prace konkursowe nie przechodzą na własność organizatorów konkursu.
Odbiór ich nastąpi najpóźniej po zakończeniu wystawy tj. 22/12/2022 r. (w sali 032).

5. Kryteria oceny: estetyka wykonania, zgodność z tematem, oryginalność.

6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie wskazanych danych w celu udziału w konkursie poprzez umieszczenie danych na stronie internetowej szkoły.

Loading

Post Author: Dario