Konkurs literacki

Drodzy Uczniowie,
22 kwietnia na całym świecie obchodzić będziemy Dzień Ziemi. Jest to wspaniała okazja, by pokazać jak piękna i różnorodna jest nasza  planeta i co należy robić, aby o nią dbać. W związku z tym, chciałybyśmy zaprosić Was do udziału w konkursie na rymowankę/wierszyk o tematyce  ekologicznej. Wystarczy ułożyć wiersz na temat segregacji odpadów i ograniczenia ich ilości, recyklingu, a także dbania o nasze środowisko naturalne.

Cele konkursu

 • Zainteresowanie uczniów otaczającym światem, pogłębianie wiedzy na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska.
  • Inspirowanie dzieci do aktywności twórczej, rozwijanie talentów literackich, rozbudzenie wyobraźni oraz kreatywności.
  • Aktywizacja dzieci i młodzieży oraz organizacja ich czasu wolnego.

Zasady konkursu

 1. Przeznaczony jest dla uczniów klas 2-5 szkoły podstawowej.
 2. Czas trwania konkursu do 17.04.2024r.
 3. Zadaniem uczniów jest ułożenie wiersza lub rymowanki o tematyce ekologicznej napisane starannie pismem odręcznym lub wydrukowane (mile widziane akcenty plastyczne związane z tematyką wiersza).
 4. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace autorskie (ułożone samodzielnie przez uczestników konkursu), dotąd niepublikowane.
 5. Prace konkursowe w formacie  A 4 powinny zawierać imię i nazwisko autora oraz klasę.
 6. Należy je składać w sali 029.
 7. Najlepsze prace zostaną nagrodzone, o wynikach konkursu powiadomimy przez stronę internetową szkoły.

Organizatorzy

Joanna Gąsińska
Violetta Zakrzewska

Loading

Post Author: Dario