HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

1 WRZEŚNIA 2021 r.

Uczniowie klas I i IV spotkanie rozpoczyna się na holu I piętra o godzinie:

kl. IV        9.00

kl. I          10.00

Pozostali uczniowie udają się bezpośrednio do swoich pracowni
na spotkania z wychowawcami:

kl. II                 10.30

kl. III                10.45

kl. V, VI            11.00

kl. VII, VIII      11.15Wejście do szkoły głównym wejściem na parterze, wyjście przez szatnię.
Z uczniem może wejść do szkoły tylko jeden rodzic/opiekun.

Loading

Post Author: Dario