Młodzi projektanci

Obecnie miasta i wsie w Polsce w stosunku do lat ubiegłych uległy wielu zmianom. W różnych miejscach powstają nowe drogi, chodniki, boiska, parki czy place zabaw oraz odnawiane są elewacje budynków. Wiele terenów (zdegradowanych w wyniku działalności człowieka) zostało zrekultywowanych – przywrócono im pewną wartość użytkową i przyrodniczą. Wciąż jednak, w niemal w każdej miejscowości, występują miejsca, które od wielu lat są niezagospodarowane lub nieatrakcyjne.

Czytaj więcej o Młodzi projektanci

Loading