Młodzi projektanci

Obecnie miasta i wsie w Polsce w stosunku do lat ubiegłych uległy wielu zmianom. W różnych miejscach powstają nowe drogi, chodniki, boiska, parki czy place zabaw oraz odnawiane są elewacje budynków. Wiele terenów (zdegradowanych w wyniku działalności człowieka) zostało zrekultywowanych – przywrócono im pewną wartość użytkową i przyrodniczą. Wciąż jednak, w niemal w każdej miejscowości, występują miejsca, które od wielu lat są niezagospodarowane lub nieatrakcyjne.

Głównym założeniem projektu „Mój pomysł na zagospodarowanie terenu wokół szkoły” realizowanego na przełomie listopada i grudnia było przesłanie, że każdy z nas może wpłynąć na wygląd danego otoczenia. W zadaniu liczyła się nie tylko kreatywność, ale również umiejętność przestrzennego planowania. Z zadaniem projektowym zmierzyli się uczniowie klas piątych Szkoły Podstawowej nr 2 w ramach zajęć z geografii. Projekt odbywał się w czterech etapach:

  1. Opis krajobrazu okolic szkoły przez uczniów.
  2. Obserwacja okolic szkoły i wykonanie planu (wskazanie terenów atrakcyjnych i nieatrakcyjnych).
  3. Przygotowanie projektu zagospodarowania terenu (w formie modelu przestrzennego lub plakatu)
  4. Prezentacja projektu na zajęciach.

Prace zostały wykonane na bardzo wysokim poziomie. Uczniowie wykazali się niebywałą kreatywnością. Piątoklasiści w swoich wytworach przedstawili wiele różnorodnych koncepcji, takich jak: remont boiska do koszykówki, nowoczesny skatepark, kino, tereny przeznaczone do rekreacji i odpoczynku, odnowienie elewacji, wybudowanie piętrowych parkingów, stworzenie placów zabaw, parków linowych, a nawet stadniny koni. Te wyjątkowe prace można obejrzeć na parterze przy popiersiu naszego patrona oraz obok sali 126.

  Zachęcajmy młodych do współdecydowania o wizerunku ich „małej ojczyzny”, oni naprawdę mają chęci i wiele ciekawych pomysłów odnoszących się do potrzeb i trendów najbliższej przyszłości.

    Damian Kaźmierczak

Loading

Post Author: Dario