Wyniki konkursu „Portret mojego pupila”

Od 22 marca do 30 kwietnia 2021 roku w naszej szkole odbywał się konkurs fotograficzno- plastyczny „Portret mojego pupila”. Była to doskonała okazja do uwiecznienia swoich milusińskich w rożnych okolicznościach. Konkurs miał na celu rozbudzenie kreatywności, twórczości u dzieci i młodzieży, jak również kształtowanie właściwych postaw wobec zwierząt wśród młodego pokolenia. Uczestnicy mogli wykazać się pomysłowością, rozwinąć zdolności manualne i wrażliwość artystyczną. Uczniowie stanęli na wysokości zadania i wykonali piękne portrety swoich ukochanych zwierzaków. Ze względu na charakter konkursu, prace zostały podzielone na 3 kategorie tj. prace plastyczne, fotograficzne i przestrzenne.

Decyzją jury :

w kategorii: prace plastyczne:

1 miejsce zajęła Blanka Tracz z klasy III B

2 miejsce zajęła Milla Kalinowska z klasy IID

3 miejsce zajął Cyprian Szymański z klasy IIIB

w kategorii fotografie:

1 miejsce zajęła Otylia Wolska z klasy VII D

2 miejsce zajął Cyprian Kaźmierczak z klasy III D

3 miejsce zajęła Lilla Jon z klasy IIB.

w kategorii forma przestrzenna:

1 miejsce zajął Bruno Florczak z klasy IV B.

Dla każdego uczestnika konkursu przewidziany jest drobny upominek. Informacja nt. daty, godziny i miejsca odbioru nagród zostanie przekazana wszystkim zainteresowanym drogą elektroniczną. 

Gratuluję wszystkim uczestnikom i dziękuję za udział w konkursie.

                                                                                                                      Organizator:

Anna Kubiak

Loading

Post Author: Dario