Powrót uczniów do szkoły

Szanowni Państwo informujemy, że w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa wracamy do normalnej pracy szkół. Od 4 maja br. do szkoły wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach stopniowo starsi uczniowie. Od 31 maja br. szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym.

Harmonogram powrotu uczniów do szkół:

  • od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych specjalnych na terenie całego kraju wracają do stacjonarnej nauki w szkole;
  • od 4 do 16 maja br. uczniowie klas IV-VIII uczą się zdalnie;
  • od 17 maja do dnia 30 maja 2021 r. zajęcia dla uczniów klas IV-VIII  realizowane w taki sposób, że nie więcej niż 50% uczniów realizuje te zajęcia odpowiednio w szkole oraz co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
  • od 31 maja br. wszyscy uczniowie klas I-VIII będą uczyli się w trybie stacjonarnym.

Podstawa prawna:
Rozporzadzenie_z_art_30b_(COVID-19).xml0.31MB Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Loading

Post Author: Dario