Państwowa Szkoła Muzyczna zaprasza

Uprzejmie informujemy, że Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.
im. K. Kurpińskiego w Kutnie Filia w Łęczycy rozpoczęła zapisy na rok szkolny 2021/2022.

Zaproszenie kierujemy do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat. Ze względu na sytuację epidemiczną oraz ograniczenie funkcjonowania szkół obowiązuje uproszczony sposób rekrutacji. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego w terminie do 14 maja 2021 roku.

e-formularz rekrutacyjnyhttp://psmkutno.pl/rekrutacja.html

O złożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nauki w szkole oraz innych dokumentów wynikających z regulaminu rekrutacji poprosimy Państwa w późniejszym terminie.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią poradnika dla rodziców, których dzieci rozpoczynają naukę w szkole muzycznej:
( http://psmkutno.pl/wp-content/uploads/2020/04/poradnik-dla-rodzic%C3%B3w-rozpoczynaj%C4%85cych-nauk%C4%99-w-szkole-muzycznej-1.pdf )

Wszelkie pytania związane z rekrutacją prosimy kierować na adres: leczycamuzyczna@interia.pl

EGZAMINY WSTĘPNE DO PSM I STOPNIA

Szkoła muzyczna I stopnia kształci w specjalnościach: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, gitara, flet, klarnet, tuba, trąbka i perkusja.

Do szkoły są przyjmowani kandydaci na sześcioletni czteroletni cykl nauczania.

Warunkiem ubiegania się kandydatów do klasy pierwszej:

  1. cyklu sześcioletniego jest ukończenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 6 lat i nieprzekroczenie 10. roku życia,
  2. cyklu czteroletniego jest ukończenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 8 lat i nieprzekroczenie 16. roku życia.

UWAGA! W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat – do wniosku należy dołączyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

Kwalifikacje kandydatów do szkoły odbywają się na podstawie badania przydatności, które polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych: poczucia rytmu, słuchu muzycznego, pamięci muzycznej, warunków psychofizycznych, predyspozycji do nauki gry na danym instrumencie.

Przykładowe ćwiczenia:

http://psmkutno.pl/wp-content/uploads/2021/04/Wersja-cwiczen-z_odpowiedziami.mp3

Loading

Post Author: Dario