Młodzi Odkrywcy z klasy IV d

Koło Młodych Odkrywców to przyrodnicze koło zainteresowań, w którym chętnie biorą udział Uczniowie klasy IV d. Są to zajęcia prowadzone w formie warsztatów, które powstały w odpowiedzi na potrzeby „młodych naukowców” zasypujących pytaniami nauczyciela, np. dlaczego?, jak to się dzieje?, skąd to się bierze? W realizacji tych lekcji wykorzystywane są różne aktywne metody pracy: obserwacje, doświadczenia, pokazy, spacery, wycieczki czy gry dydaktyczne. 

Główne cele tych zajęć to:

  • pogłębianie wiedzy przyrodniczej, rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania, samodzielnego zdobywania wiedzy,
  • budzenie wrażliwości na piękno przyrody, poznawanie najbliższego środowiska przyrodniczego,
  • wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności praktyczne.

Dnia 21.04.2022 r. uczniowie poprzez wykonanie doświadczenia sprawdzali, jak powstaje szron. Podczas zajęć „młodzi odkrywcy” przygotowywali tzw. mieszaninę oziębiającą używając do tego pokruszonego lodu i soli. Efekty pracy można zobaczyć na poniższych fotografiach.

Doświadczenie oprócz zobrazowania mechanizmu powstawania szronu pozwoliło odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego zimą drogi posypuje się solą? Wszyscy Uczniowie wykazali się dużą aktywnością, zaangażowaniem oraz starannością podczas wykonywania zadania. Do domów wrócili uśmiechnięci z dodatkową „porcją” wiedzy.

Przygotował: Damian Kaźmierczak

Loading

Post Author: Dario