Mini projekt edukacyjny

klasie III d w ostatnich dniach odbył się mini projekt edukacyjny pt. „Polskie miasta” związany z poznawaniem większych miast naszej ojczyzny.

Pierwszego dnia (5 maja) Uczniowie poznali legendę A. Oppmana pt. „Syrena”, związaną z historią stolicy naszego kraju – Warszawą. Zadaniem Uczniów było ułożenie planu wydarzeń legendy, a następnie jej opowiedzenie w klasie oraz najbliższym. Ponadto szczegółowo omówiony został obecnie obowiązujący herb Warszawy.

Kolejny dzień (6 maja) rozpoczął się od określenia położenia geograficznego naszej stolicy, dzieci wskazały Warszawę na mapie ogólnogeograficznej Polski oraz podały nazwę krainy geograficznej na jakiej się znajduje. Uczniowie spędzili czas również na oglądaniu prezentacji oraz krótkiego filmu o Warszawie. Ukazane w nich zostały najważniejsze miejsca oraz atrakcje turystyczne tego miasta. Dzieci miały okazję również zobaczyć zdjęcia z przedwojennej stolicy. W czasie lekcji Uczniowie uczyli się także korzystać z planu miasta. Na podstawie planu fragmentu Warszawy wykonali przygotowane zadania. Na podsumowanie lekcji został przeprowadzony quiz dotyczący zagadnień omawianych na lekcji.

Ostatni dzień (7 maja) związany był z przypomnieniem położenia oraz ważniejszych informacji dotyczących wcześniej poznanych polskich miast. Podczas zajęć dzieci pracowały z mapą ogólnogeograficzną Polski. Na jej podstawie miały uzupełnić nazwy miast na mapie konturowej naszego kraju.  Ponadto wskazaliśmy duże miasta położone nad dwoma największymi rzekami Polski – Wisłą i Odrą. Dla Uczniów przygotowane zostały zagadki nawiązujące do legend, historii oraz zabytków wielkich miast Polski. Podczas zajęć plastycznych Uczniowie malowali herby polskich miast oraz tworzyli do nich ozdobne podpisy. Wszystkie zadania były wykonywane przez dzieci w parach i sprawiły wiele radości. Na podsumowanie lekcji herby wraz z podpisami zostały umieszczone we właściwych miejscach na przygotowanej mapie konturowej Polski w klasie.

Wszyscy Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach, wykazywali zainteresowanie omawianymi zagadnieniami, dlatego zostali nagrodzeni ocenami bardzo dobrami.

Damian Kaźmierczak

Loading

Post Author: Dario