Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia na całym świecie obchodzony był Dzień Świadomości Autyzmu. Również nasz szkoła w tym roku włączyła się w obchody tego dnia ogłaszając miesiąc kwiecień miesiącem wiedzy na temat autyzmu. 
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu ma na celu propagowanie wiedzy na temat autyzmu oraz uwrażliwienie społeczeństwa na akceptację różnorodności i odmienności rozwojowej. Osoby ze spektrum autyzmu często spotykają się z dyskryminacją i izolacją, a według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w Polsce żyje ich około 400 tysięcy. Zatem bardzo ważne jest kształtowanie w społeczeństwie postawy pełnej empatii, zrozumienia i akceptacji. 

Czym jest autyzm?

Autyzm – całościowe zaburzenie rozwojowe, obejmuje na całym świecie coraz większą grupę ludzi. Dzieci dotknięte nim nie różnią się fizycznie od innych dzieci, lecz odmiennie się zachowują. Autyzm pojawia się we wczesnym dzieciństwie, najczęściej przed upływem 30 miesiąca. Jednym z pierwszych podstawowych objawów autyzmu dziecięcego może być nieprawidłowy rozwój w zakresie rozumienia i ekspresji językowej, która służy porozumiewaniu się z ludźmi. Może wystąpić też nieprawidłowy rozwój kontaktów społecznych, bądź brak zabawy symbolicznej. Szacuje się, że w naszym kraju zjawisko autyzmu dotyczy ok. 10 do 15 tys. dzieci i młodzieży oraz kilku tysięcy osób dorosłych.

Uczniowie wraz z wychowawcami klas I-III wykonali piękne prace niebieskie serca na znak solidarności z osobami autystycznymi.

Przygotowała: Agnieszka Sroczyńska

Loading

Post Author: Dario