Informujemy, że z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnianaukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

Informujemy, że  w dniach od 22 marca do 11 kwietnia z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju boisko szkolne jest zamknięte.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Loading

Post Author: Dario