Ferie w “dwójce”

Ramowy program półkolonii

odbywających się w Szkole Podstawowej nr 2 im. św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie
od 13 do 17 stycznia 2020 r.

 1. Cele półkolonii:
  a) propagowanie zdrowego stylu życia,
  b) kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej,
  c) kształtowanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń oraz wskazanie możliwości ich unikania i radzenia sobie z nimi,
  d) nabycie przez uczniów określonych nawyków i postaw związanych z dbaniem o zdrowie własne i innych,
  e) wyrabianie umiejętności właściwej organizacji czasu wolnego,
  f) ukazywanie roli ruchu i czynnego wypoczynku w zachowaniu zdrowia fizycznego i psychicznego,
  g) rozwijanie kreatywnej osobowości ucznia, poszerzanie jego wiedzy, wzbogacenie słownictwa i twórczej aktywności,
  h) rozwijanie uzdolnień plastycznych, tanecznych, muzycznych, kulinarnych oraz ogólnorozwojowych.
 2. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.
 3. Każdy dzień na półkoloniach realizowany jest zgodnie z następującym grafikiem:

8.00 – 8.30 czynności organizacyjne (sprawdzenie obecności,  omówienie planu dnia)

8.30 – 8.45 II śniadanie

9.00 – 12.00 wyjście do Sali Zabaw „Cudak”, wyjazd do kina w Łęczycy, zajęcia na basenie; wyjście na lodowisko; gry i zabawy stolikowe;  warsztaty plastyczne i kulinarne; zajęcia muzyczne  oraz spotkanie z dietetykiem

12.00 – 13.00 obiad z przerwą na odpoczynek

13.00 – 15.00 zajęcia plastyczne, muzyczno – ruchowe; zajęcia kreatywne – doświadczenia i eksperymenty; oglądanie i czytanie bajek, warsztaty kulinarne; dyskoteka; podsumowanie ferii, rozdanie nagród i dyplomów

15.00 – 15.15 podwieczorek

15.15 – 16.00 zabawy integracyjne;  projekcja filmowa; zajęcia sportowe; gry i zabawy stolikowe


Loading