26 października 2020 r. (poniedziałek) jest dniem dodatkowo wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla klas I – VIII. [Zamiast zaplanowanego dodatkowego dnia wolnego – 2 listopada br.]W tym dniu zapewniamy opiekę w świetlicy w godzinach 7.00 – 17.00. Obiadu nie ma.