Współpraca międzynarodowa

Wyjątkowa wizyta uczniów z Emden w Szkole Podstawowej nr 2 w ramach wymiany Emden-Łódź-Ozorków

W terminie od 08.01-13.01.2018 gościliśmy w naszym mieście, szkole i domach dziesięcioro uczniów z Niemiec (Emden/ Dolna Saksonia/ Wschodnia Fryzja) z Max- Windmüller- Gymnasium. Była to udana rewizyta uczniów i opiekunów, po tym jak w marcu 2017 uczestniczyliśmy z uczniami w wymianie w Emden. Wymiana uczniowska Emden-Łódź-Ozorków to kooperacja czterech szkół Max-Windmüller-Gymnasium i Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Jana Pawła II w Ozorkowie oraz BBS II i Liceum Politechniki w Łodzi.

We wspólnym przedsięwzięciu biorą udział nauczyciele z Ozorkowa: Pani Agnieszka Wrześkiewicz i Pani Monika Wolska (Szkoła Podstawowa nr 2), z Łodzi Pani Agnieszka Świca (Liceum Politechniki), nauczyciele z Emden: Pan Andreas Makus, Pan Martin Stenke (Max-Windmüller-Gymnasium), Pan Gero Conring, Pan Folkert Heinkens (BBS II) oraz przedstawiciel archiwum Pan Rolf Uphoff.

Uczniowie naszej szkoły gościli w swoich domach uczniów z wymiany. Uczniowie i opiekunowie z Niemiec po uroczystym powitaniu przez Dyrekcję Szkoły zwiedzili budynek szkoły, wspólnie uczestniczyli w wybranych lekcjach, zajęciach artystycznych tanecznych, sportowych. W programie zaplanowano również wspólne zwiedzanie miasta wraz z jego historycznymi miejscami oraz grę miejską. Byliśmy również z wizytą u Burmistrza Miasta Pana Jacka Sochy, który serdecznie powitał naszych gości.

u Burmistrza Jacek Socha

Nie możemy zapominać też o historycznym aspekcie tejże wymiany, realizowanym we wspólnym projekcie, którego opiekunem jest Pan Rolf Uphoff z Archiwum Miasta Emden. Uczniowie, rodzice oraz zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać i zobaczyć w naszej szkole prezentację przedstawiającą historię miasta Emden oraz jego obecny wizerunek oraz dowiedzieć się o wystawie przygotowanej przez Pana R. Uphoffa pt: „Eine Reise nach Łódź” (Podróż do Łodzi) przedstawiającą losy ludności żydowskiej w okresie holokaustu. Tę tematykę podjęliśmy również w Archiwum Miasta Łodzi gdzie uczniowie otrzymali zadania w grupach polsko-niemieckich aby odnaleźć miejsca mieszczące się w granicach dawnego getta. 

Oprócz pielęgnowania przyjaźni podczas np.: wspólnej gry w kręgle czy nauki Walca Wiedeńskiego, wymiana uczniowska Emden- Łódź-Ozorków ma na celu w dużej mierze przybliżenie uczniom aspektu historycznego i uwrażliwienie ich na tragiczne losy ludzkości z tamtego okresu czasu. Uczniowie uczestniczyli również we wspólnej wycieczce jednodniowej do Warszawy gdzie zwiedzali Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin”, odbyli lekcję muzealną na Zamku Królewskim

Po przeprowadzonej ewaluacji możemy powiedzieć, iż wymiana uczniowska to duży sukces, wszystkich uczestników wzbogaciła o nowe doświadczenia, niemieccy goście są zachwyceni kulturą i niebywałą polską gościnnością, zauroczeni atmosferą panującą w Polsce.

Wymiana uczniowska odbyła się dzięki uprzejmości Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2, Rodzicom, PNWM (Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży), Burmistrzowi Miasta Ozorków. Wszystkim serdecznie dziękujemy!

Monika Wolska