ZBIERAJ! BATERIE I TELEFONY

W trosce o środowisko naturalne, zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły, aby włączyli się w zbiórkę zużytych baterii i telefonów.

NIE WYRZUCAJ ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW DO KOSZA NA ŚMIECI!

Baterie to odpady niebezpieczne W bateriach zachodzą skomplikowane procesy chemiczne, w których udział biorą toksyczne pierwiastki. Szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka, stwarzają zawarte w bateriach metale ciężkie (m.in.: ołów, kadm, rtęć) oraz kwasy bądź zasady tworzące elektrolit, które mają właściwości żrące i korozyjne.

PRZECIĘTNIE W JEDNEJ TONIE ZUŻYTYCH BATERII ZNAJDUJE SIĘ: 3 KG RTĘCI,
0,5 KG KADMU ORAZ KILKA KILOGRAMÓW NIKLU I LITU.

Ołów – powoduje choroby w organizmach żywych, m.in.: uszkodzenia mózgu, choroby nerek i przewodu pokarmowego, neuropatię i nadciśnienie tętnicze.
Rtęć – bywa przyczyną masowych skażeń środowiska, zatruwa organizmy żywe;
u ludzi powoduje m.in.: uszkodzenia układu nerwowego, nerek, niewydolność oddechową, deformację kości.
Kadm – upośledza procesy zachodzące w organizmie, powodując, m.in.: uszkodzenia nerek, wątroby, osteoporozę, anemię i zmiany nowotworowe.
Nikiel – uszkadza błony śluzowe, powoduje zmiany w szpiku kostnym oraz może przyczynić się do rozwoju komórek nowotworowych.
Lit –powoduje obrzęk płuc, uszkadza układ nerwowy, pokarmowy, sercowo-naczyniowy, a także(ze względu na właściwości żrące) skórę człowieka.

ZAWSZE WYRZUCAJ ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY DO SPECJALNEGO POJEMNIKA!

Zużyte telefony komórkowe należą do tzw. elektroodpadów, których nie należy wyrzucać do kosza na śmieci. Zużyte telefony komórkowe mogą być odpadami niebezpiecznymi, zawierającymi szkodliwe dla środowiska naturalnego substancje. Wyrzucone w niewłaściwy sposób (np. do kosza na śmieci) mogą zatruwać glebę, wodę i powietrze!

Telefony komórkowe mogą zawierać cenne surowce, takie jak kobalt, platyna, gal oraz metale ziem rzadkich. Wiele z nich można ponownie odzyskać przekazując zużyte telefony do recyklingu.

Stare baterie i telefony można zostawić w szatni w odpowiednich pojemnikach lub przynieść do sali 220.  
Zbiórka trwa do maja 2022 r.

Program realizowany w ramach kampanii

Przygotowała: Monika Pawluś

Loading

Post Author: Dario