Zajęcia opiekuńcze

Od 1 czerwca br. uruchamiamy zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas I – III oraz konsultacje dla pozostałych uczniów wg załączonego harmonogramu.

Z zajęć w szkole mogą korzystać uczniowie i nauczyciele zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. Ww zajęcia i konsultacje w szkole odbędą się zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN.

Loading

Post Author: Dario