Wycieczka

22 listopada uczniowie uczestniczący w zajęciach eksperymentalnych z przedmiotów przyrodniczych i matematyki w ramach projektu “Mój rozwój – mój kapitał” – Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowanego w naszej szkole, wzięli udział w wycieczce do Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.

EC1 to zrewitalizowany i rozbudowany kompleks pierwszej łódzkiej elektrowni.

Zwiedziliśmy tam stałe ekspozycje składające się z interaktywnych urządzeń umożliwiających samodzielne przeprowadzanie doświadczeń i obserwacji. Poznaliśmy EC1 wg  ścieżek tematycznych: energetycznej („Przetwarzanie energii”), historii i cywilizacji oraz „Mikroświat – Makroświat”. 

Wzięliśmy też udział w warsztatach:
Warsztat szalonego konstruktora, gdzie uczniowie  wcielili się w szalonego konstruktora i zbudowali konstrukcję niepowtarzalną i zwariowaną, bo zbudowaną z tego, co znaleźli pod ręką. Zadaniem było zaprojektowanie toru dla kulki tak, aby doprowadzić ją do wyznaczonego celu. Przy okazji dowiedzieli się, jak pomagają nam maszyny proste i gdzie je znaleźć w życiu codziennym. 

Warsztat – Jak zostać inżynierem czyli o matematyce i konstrukcjach, gdzie uczniowie rozwiązywali zagadki, ćwiczenia, układali i rozkładali figury, brali udział w logicznych grach zespołowych.

Zajęcia okazały się bardzo ciekawe i uświadomiły wszystkim uczestnikom, że każdy ma zdolność kreatywnego myślenia. Myślimy też, że te doświadczenia będą dla nas wszystkich bodźcem do rozwijania własnych zainteresowań.

Loading

Post Author: Dario