Tydzień Edukacji Globalnej

W naszej szkole, jak co roku działaliśmy w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej (TEG) 15-22.11.2021 pod hasłem
„Działajmy razem. To nasz wspólny świat”

Tydzień Edukacji Globalnej (TEG) to  wydarzenie koordynowane przez Centrum Północ-Południe Rady Europy mające na celu zwrócenie uwagi społeczeństw Europy na funkcjonowanie współczesnego świata oraz konsekwencji, które niesie ze sobą globalizacja.

Poruszaliśmy tematy  w dziedzinie ochrony klimatu, a także w temacie migracji.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji i krótkich, ciekawych filmów.

Podział migracji. Przyczyny migracji. Skutki migracji

Jestem tu z wielu powodów- wypowiedzi migrantów

Odnajduje siebie – wypowiedzi migrantów o integracji

Na lekcjach chemii uczniowie klas siódmych zapoznali się z tematem: Zanieczyszczenia powietrza. Poznali źródła, rodzaje, skutki zanieczyszczeń oraz sposoby postępowania zmniejszające powstawanie zanieczyszczeń powietrza.
W klasach ósmych Pani Monika Pawluś przeprowadziła lekcje chemii na temat: kwaśne opady.                                                   

 Zmiany klimatu w zglobalizowanym świecie nie są nam obce. Wniosek nasuwa się jeden: planeta Ziemia jest jedna i należy o nią dbać! Nasi uczniowie są świadomi potrzeby aktywnego działania  na rzecz przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza, które są poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi. Podczas obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej  uczniowie z klas siódmych i ósmych wykonali plakaty. Wykazali się wiedzą, pomysłowością i kreatywnością. Piękne prace możemy oglądać na szkolnym korytarzu.

W tegorocznej edycji TEG szczególnie zajęliśmy się tematem migracji:

Jedna z grup z klasy  VIII a z Panią Moniką Wolską, na lekcji języka niemieckiego zrealizowała  temat o Migracji, życiu w innym kraju. Wskazaliśmy najczęstsze przyczyny migracji ludności, praca, wojna, sytuacja polityczna, rodzina, miłość. Poruszyliśmy temat migracji w kontekście obecnych trudności uchodźców oraz organizacji, które mogą udzielić im wsparcia. 

W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej na języku niemieckim zostały przeprowadzone zajęcia z tematyki migracji. Na lekcjach nauczyciele zaprezentowali filmy w języku niemieckim, które były zachętą do dalszej dyskusji z uczniami.
Krótkometrażowy film pt. “Schwarzfahrer” poruszał problematykę stereotypów funkcjonujących w społeczeństwie. Natomiast wywiad z migrantami i cudzoziemcami w Niemczech był okazją do tego, aby bliżej przyjrzeć się sytuacji tych osób w obcym kraju oraz poznać sposoby na szybką integrację.

Na zajęciach Doradztwa Zawodowego uczniowie klas VIII a, b, c ,d dyskutowali na temat aktualnych powodów, skutków migracji a także o integracji migrantów z lokalnymi społecznościami. Materiały poglądowe na ten temat, dla całej społeczności szkolnej, umieszczone są na tablicy szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce Doradztwo Zawodowe – zapraszamy do obejrzenia materiałów wszystkich zainteresowanych uczniów, nauczycieli i rodziców.

Loading

Post Author: Dario