Światowy Dzień Wody

22 marca obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Wody, który w tym roku przebiegał pod hasłem: “ZRÓBMY SZUM WOKÓŁ WODY”. Nasza szkoła przyłączyła się do akcji razem z Polską Akcją Humanitarną (PAH).

Nasze działania obserwowaliśmy na wielu płaszczyznach, do akcji włączyły się klasy i nauczyciele oraz Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami.

Pani Teresa Wojtkiewicz koordynowała akcję jako specjalista, prowadziła lekcje tematryczne w wielu klasach na lekcjach przyrody i georgafii. Uczniowie klas IV-VIII mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Wodzie pod hasłem: “Zróbmy szum wokół wody”.

Do akcji włączyła się Pani Anna Żelaskowska, która w klasach IV-VIII zrobiła plakaty na temat wody

Pani Urszula Kubacka wraz ze swoją klasą VII a wykonała kolaż na temat wody

Na lekcjach języka niemieckiego wraz z Panią Agnieszką Wrześkiewicz oraz Panią Moniką Wolską omówiony został temat W jaki sposób możemy oszczędzać wodę?

Uczniowie klas: VIIb, VII d i IV a na języku polskim wraz z Panią Katarzyną Wojtkiewicz zrealizowali temat: Woda to temat rzeka. W związku (frazeologicznym) ze światowym Dniem Wody.

W klasie Va temat ten został podjęty na godzinie wychowawczej w klasie u Pani Moniki Wolskiej.

Z klas młodszych włączyły się do akcji klasa Id Pani Anetty Tomczak oraz Pani Moniki Majchrzak oraz w klasie IIc Pani Moniki Bielawskiej.

Wszystkim uczniom i nauczycielom serdecznie dziękujemy

Monika Wolska, Monika Majchrzak, Teresa Wojtkiewicz, Anna Żelaskowska

Loading

Post Author: Dario