Światowy Dzień Wody

22 marca w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Wody.
W tym dniu uczennica z klasy ósmej, Matylda Wasiak odczytała przez szkolny radiowęzeł następujący tekst: 

,,Dzisiaj 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody.

Światowy Dzień Wody ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 roku.  Główną przyczyną utworzenia Światowego Dnia Wody było zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem z niewystarczającą ilością wody pitnej. A jak wiadomo, bez wody niemożliwe będzie życie na naszej planecie. Ten Światowy Dzień Wody ma na celu przyspieszenie zmian w celu rozwiązania kryzysu związanego z wodą. A ponieważ woda ma wpływ na nas wszystkich, wszyscy musimy podjąć działania.

Ja, Ty i Twoja rodzina, szkoła i społeczność możemy coś zmienić, zmieniając sposób, w jaki korzystamy, konsumujemy i zarządzamy wodą w swoim życiu.Wartość wody to znacznie więcej niż jej cena – woda ma ogromną i złożoną wartość dla naszych gospodarstw domowych, żywności, kultury, zdrowia, edukacji, ekonomii i integralności naszego środowiska naturalnego.

 W gospodarstwach domowych, szkołach i miejscach pracy – woda oznacza zdrowie, higienę, godność i produktywność.

Obecnie woda jest skrajnie zagrożona przez rosnącą populację, rosnące wymagania rolnictwa i przemysłu oraz pogarszające się skutki zmian klimatycznych.W każdym poradniku na temat zdrowego trybu życia znajdziemy informacje o tym, że należy pamiętać o piciu wody. Jest ona podstawą prawidłowego funkcjonowania wszystkich komórek naszego ciała, reguluje ciśnienie, oczyszcza organizm z toksyn czy utrzymuje odpowiednią temperaturę ciała.

Ile należy pić dziennie wody? – dorosły człowiek powinien wypić w ciągu dnia około 2 litry.

Woda to życie – te słowa należy rozumieć jako metaforę, ale i dosłownie. Wszystkie organizmy zamieszkujące ziemię potrzebują wody. Bez niej człowiek jest w stanie przeżyć zaledwie kilka dni.Według raportu UNESCO aż 78% zawodów na całym świecie jest zależnych od wody, w największym stopniu rolnictwo, rybołówstwo i leśnictwo. Około 2/3 globalnego zużycia wody pochłania nawadnianie upraw, dzięki którym można wyprodukować około 40% światowego pożywienia. Jest ona także potrzebna do zapewnienia produkcji energii elektrycznej.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętny Polak zużywa nawet do 100 litrów wody dziennie. Tymczasem zasoby wody na świecie kurczą się, a w Polsce już od kilku lat występuje niedobór wody.

Miliony ludzi na całym świecie nie mają też dostępu do czystej wody i urządzeń sanitarnych. Trudno lekceważyć fakt, że każdego roku blisko dwa miliony ludzi umiera z powodów związanych z zanieczyszczeniem wód pitnych, z czego większość to dzieci. Dużym problemem jest też wzrost zanieczyszczeń. Woda pitna staje się więc na świecie dobrem deficytowym.

Przede wszystkim jednak powinniśmy postawić na oszczędność wody w codziennym życiu.

Najwięcej wody zużywamy do mycia się (36 proc.) oraz spłukiwania toalety (30 proc.). Pranie w przeciętnym polskim domu pochłania około 15 proc. wody, a mycie naczyń – 10 procent.

Aby skutecznie oszczędzać wodę, wystarczy zmienić kilka codziennych nawyków.

Możemy to robić na kilka sposobów:

  • zamykając kran z wodą podczas mycia zębów,
  • naprawiając nieszczelną spłuczkę czy nieszczelną instalację,
  • myjąc naczynia w zakorkowanym zlewie, a nie pod bieżącą wodą.
  • wykorzystując powtórnie wodę z umywalki czy wanny do spłukania WC.

Ważne jest, by w życiu codziennym zachować umiar i odpowiedzialność w korzystaniu z wody. Wprowadzenie zmian w codziennym gospodarowaniu wodą nie tylko pozytywnie wpłynie na wysokość rachunków, ale przede wszystkim pomoże walczyć z niedoborem wody.

Pamiętajmy woda to skarb, a więc bardzo dbajmy o wodę.”

Uczniowie z klasy 5b na lekcji techniki u p. Moniki Pawluś po zapoznaniu z zagadnieniem wirtualnej wody przygotowali gazetkę ścienną: ,,Ile wody jest w Twoim pokoju?”.

Oszczędzanie wody to za mało – animacja edukacyjna | PAH – YouTube

Uczniowie z klas piątych na zajęciach kreatywnych u p. Damiana Kaźmierczaka przygotowali gazetkę ścienną pt. ,,Co dla ludzi oznacza brak dostępu do wody?” oraz prowadzili dyskusję na temat braku dostępu do wody na świecie i związanej z tym problemem pomocy humanitarnej.

Woda nie tylko w kranie – animacja edukacyjna | PAH – YouTube

Na lekcjach geografii u p. Teresy Wojtkiewicz zostały zrealizowane tematy związane z wodą. Uczniowie z klas ósmych rozmawiali o wodzie – m.in. o jej zasobach, zanieczyszczeniach, oszczędzaniu.

Na zajęciach kreatywnych z chemii, ósmoklasiści zrealizowali i zaprezentowali projekty o wodzie. Pojawiły się ciekawostki o wodzie i doświadczenia chemiczne.

Temat wody był poruszony również na lekcji biologii w klasie V d przez p. Iwonę Sokołowską. Uczniowie odpowiedzieli na pytania: Jakie właściwości ma woda? Czy wszyscy ludzie potrzebują wody? Czy wszyscy ludzie na świecie mają zapewniony dostęp do wody? Jak oszczędzać wodę? Na zakończenie lekcji wszyscy uczestnicy rozwiązali sudoku „Po co nam woda?”.

Również klasa siódma w Dniu Wody rozmawiała na jej temat na lekcji u p. Iwony Sokołowskiej.

Treści o charakterze ekologicznym, w tym związane z wodą, nie są poruszane tylko w ramach obchodzenia światowych dni.  W miesiącu lutym br. w ramach innowacji ekologicznej „Zieloną ścieżką” realizowaną na zajęciach kreatywnych przez p. Damiana Kaźmierczaka zakończony został cykl lekcji poświęcony wodzie. Uczniowie dowiedzieli się jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka oraz środowisku, jak wygląda mechanizm obiegu wody w przyrodzie, jak woda trafia do naszych domów i jest zdatna do picia, jakie są rodzaje zanieczyszczeń wód, jak oczyszczać ścieki oraz jak oszczędzać wodę.

W tym czasie odbyły się dwie piesze wycieczki: do lokalnej stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Cedrowice.

Monika Pawluś, Damian Kaźmierczak, Teresa Wojtkiewicz, Iwona Sokołowska

Loading

Post Author: Dario