“Sprzątanie Świata”

20 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji “Sprzątanie Świata”. Jest to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.
Klasa III c Klasa I a

Klasa IV A

Klasa VI A i D

Post Author: Dario