Spotkanie z …

W dniu 28 lutego gościliśmy w murach naszej szkoły przedstawicieli Komisariatu Policji w Ozorkowie – mł. asp. Katarzynę Zawieruchę oraz asp. Szczepana Derulskiego. Na prośbę wychowawców oraz pedagoga specjalnego przeprowadzili oni pogadankę wychowawczo-profilaktyczną wśród uczniów klas VII i VIII na temat  “Odpowiedzialności prawnej nieletnich”.

Uczniowie dowiedzieli się jakie są zasady postępowania w sprawach nieletnich oraz małoletnich, poznali najczęstsze przyczyny zachowań uczniów określane wspólnym pojęciem demoralizacji. Ponadto zapoznano uczniów z sankcjami, które grożą między innymi za zaniechanie obowiązku szkolnego, niszczenie bądź przywłaszczenie mienia, łamanie zasad, regulaminów obowiązujących w szkole a także zachowania agresywne. 

Siódmo i ósmoklasiści byli aktywni podczas spotkania i chętnie zadawali pytania, na nurtujące ich tematy. 

Przygotowała: Monika Majchrzak

Loading

Post Author: Dario