Ślubowanie Klas Pierwszych

5 października 2023 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość Ślubowania Klas Pierwszych. To był wyjątkowy dzień. W uroczystości brali udział uczniowie wraz z wychowawczyniami, dyrektor szkoły Pani Małgorzata Syncerek i wicedyrektorzy Pani Renata Mucha Pan Grzegorz Zawierucha.  Na uroczystości pojawili się również: Burmistrz Miasta Ozorkowa Pan Jacek Socha,  Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Kałużny, Przewodniczący Komisji Oświaty Pan Roman Kłopocki, a także przewodnicząca Rady Rodziców Pani Katarzyna Szewczyk. Pierwszakom tego dnia towarzyszyli też najbliżsi.
Całą uroczystość poprowadziła Pani Joanna Gąsińska.     

       W niezwykle podniosłej atmosferze pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania uczniowie z samorządu szkolnego dokonali symbolicznego pasowania na ucznia. Przedstawiciele klas pierwszych zostawili po sobie ślad w kronice szkolnej.  Dzieci zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej. Naszym małym bohaterom samych sukcesów i radosnych dni w szkole życzyli dyrektor szkoły Pani Małgorzata Syncerek, Burmistrz Miasta Ozorkowa Pan Jacek Socha , przewodnicząca Rady Rodziców Pani Katarzyna Szewczyk. W imieniu starszych koleżanek i kolegów życzenia złożyła przewodnicząca samorządu uczniowskiego Michalina Steglińska.    

        Ślubowanie uczniów klas pierwszych to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale  również dla ich rodziców, dziadków, bliskich. Pięknie zaśpiewane piosenki, z przejęciem wyrecytowane wiersze, wycisnęły niejedną łezkę z oczu bliskich.                                                                 

       Na koniec pierwszoklasiści otrzymali drobne upominki w postaci dyplomów i zakładek do książek, a następnie udali się na słodki poczęstunek.

Loading

Post Author: Dario