Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

1 września 2020 r. według harmonogramu:

Dla klas IV i I spotkanie rozpocznie się na placu przed szkołą.

W przypadku niepogody na holu I piętra.

Pozostałe klasy udają się bezpośrednio do swoich pracowni na spotkania z wychowawcami.

Wejście głównym wejściem na parterze, wyjście przez szatnię.

Z uczniem może wejść do szkoły tylko jeden rodzic/opiekun.

Loading

Post Author: Dario