Podróż klasy III d po Europie

Dnia 14 maja wybraliśmy się w podróż po Starym Kontynencie. Na początku poznaliśmy historię związaną z pochodzeniem nazwy naszego kontynentu, wskazaliśmy go na mapie świata oraz omówiliśmy przebieg granicy między Europą, Azją i Afryką. Kolejnym zagadnieniem poruszanym na lekcji była Unia Europejska (UE).

Na podstawie krótkiego filmu oraz tekstu z podręcznika poznaliśmy historię powstania tej organizacji, omówiliśmy jej symbole, a także wskazaliśmy korzyści bycia naszego kraju w UE. W dalszej części lekcji mieliśmy okazję pracować w parach, wypełnialiśmy karty pracy w oparciu o mapę polityczną Europy oraz wiedzę zdobytą w czasie lekcji. Jednym z symboli UE jest maskotka Syriusz –niebieska stonoga, która zmienia swój strój w zależności od kraju, z którego pochodzi. Nasz kraj nie posiada projektu takiej maskotki, dlatego naszym ostatnim zadaniem było wystrojenie Syriusza charakterystycznymi dla Polski elementami narodowymi. Wszyscy aktywnie uczestniczyliśmy w zajęciach, za wykonane prace zostaliśmy nagrodzeni ocenami bardzo dobrymi.

Uczniowie klasy III d

Loading

Post Author: Dario