Organizacja nauki od 1 do 14 lutego 2021 r.

Informujemy, że zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 styczna 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od poniedziałku  1 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół. Uczniowie klas I–III szkół podstawowych będą kontynuowali naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych do 14 lutego br. będą nadal uczyć się zdalnie.

Loading

Post Author: Dario