11 listopada mija kolejna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Przez 123 lata niewoli zaborcy próbowali wykorzenić z serc Polaków miłość do Ojczyzny. Sukcesu nie odnieśli… 

Nasi rodacy wiele razy dawali świadectwo swojego patriotyzmu. Powstania narodowe, walka na różnych frontach, działania konspiracyjne świadczyły przez lata o niezłomnym duchu Polaków.

Dziś przyszło nam żyć w niepodległym kraju. Możemy szczycić się dokonaniami wielkich współczesnych postaci, czuć dumę, zachwycając się pięknem ojczystego krajobrazu, zabytkami. Pracując i ucząc się rzetelnie wyrażamy miłość do Ojczyzny. 

Warto zapamiętać słowa św. Jana Pawła II- naszego Patrona:

“Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka(…). Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest Ojczyzna.”

Chcąc upamiętnić odwagę Rodaków, dzielnie walczących o naszą wolność oraz godnie przygotować się do obchodów Narodowego Święta Niepodległości w naszej szkole podjęto szereg działań.

Na lekcjach historii, języka polskiego, godzinach do dyspozycji wychowawców klas uczniowie poznawali sylwetki Wielkich Polskich Patriotów. Śpiewano pieśni patriotyczne, rozmawiano o możliwościach wyrażania patriotyzmu współcześnie. 

A teraz zapraszamy do obejrzenia prezentacji multimedialnej oraz wystawy prac plastycznych.