“Najpiękniejszy Różaniec”

W miesiącu październiku odbył się Konkurs na najpiękniejszy Różaniec.
Celem konkursu było rozbudzenie umiłowania modlitwy różańcowej indywidualnej i wspólnotowej oraz rozwój talentów u dzieci, jak również budzenie aktywności twórczej dzieci, pobudzenie wyobraźni i pomysłowości dzieci oraz wykorzystanie zdobytych wiadomości, umiejętności i dzielnie się nimi z innymi.

Loading

Post Author: Dario