Lekcja religii

Dzisiaj na lekcji religii w klasach 7C i 7D, ks. Marcin Droś, zaprosił Ojca misjonarza. Ojciec Roman Krauz Oblat Maryi Niepokalanej z Grotnik przez 24 lata był na misjach na Madagaskarze. Podczas lekcji religii dzielił się z uczniami osobistym doświadczeniem z posługi na Czarnym Lądzie.
Serdecznie dziękujemy Ojcu za spędzony z nami czas.

Przygotował: ks. Marcin Droś

Loading

Post Author: Dario