Konkurs fotograficzny

Drodzy Uczniowie!
Już wiosna. Na dworze robi się cieplej, dni stają się coraz dłuższe, trawa zaczyna się zielenić, a na drzewach rozwijają się liście i kwiaty. Świat staje się piękny i kolorowy. Jeśli posiadacie aparat fotograficzny, pasjonuje Was robienie zdjęć zapraszamy do udziału w niniejszym konkursie!

Cele konkursu:

 • rozwijanie pasji i uzdolnień u uczniów,
 • promocja naszego regionu (miasta Ozorkowa),
 • prezentacja osiągnięć uczestników konkursu na wystawie szkolnej.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej.
 2. Czas trwania konkursu do 31.05.2021r.
 3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie pracy fotograficznej.
 4. Przystępując do konkursu uczestnik zapewnia, że nie narusza praw autorskich. Rodzice / prawni opiekunowie uczniów, zgłaszających prace zobowiązani są do wypełnienia załączonego oświadczenia woli przeniesienia praw autorskich na naszą placówkę. Oświadczenie do pobrania przy skrzynce, gdzie należy składać prace lub na stronie internetowej szkoły. >>>Pobierz oświadczenie<<<
 5. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę konkursową  – kolorową fotografię, wywołaną na papierze w formacie A4.
 6. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić nazwę miejsca, gdzie wykonano fotografię, imię i nazwisko autora oraz klasę.
 7. Prace konkursowe wraz z oświadczeniem (najlepiej umieścić w koszulce) należy składać w godzinach pracy szkoły, do oznakowanej skrzynki znajdującej się w szatni.

Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatorów.
 2. Najlepsze prace zostaną nagrodzone lub wyróżnione.
 3. Prace konkursowe będą eksponowane na wystawie szkolnej. Organizatorzy nie zwracają zgłoszonych prac.

Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie!

           Organizatorzy: p. Damian Kaźmierczak, p. Anna Kwiatos

Loading

Post Author: Dario