Konkurs

Plastyczny Konkurs Religijny pt. „Wybrana Stacja Drogi Krzyżowej”

1.     Cel konkursu:

Celem konkursu jest poznanie i zapamiętanie Stacji Drogi Krzyzowej w Wielkim Poście.

2.     Uczestnicy:

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV – VIII

3.     Temat konkursu:

Tematem konkursu jest wykonanie wybranej przez ucznia jednej dowolnej stacji Drogi Krzyżowej w formie plastycznej, dowolna techniką w  formacie A4.

4.     Termin:

Wykonane prace należy składać u księdza Marcina i księdza Jacka do 25 marca 2022 roku. Każda „Praca” powinna być odpowiednio podpisana z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz klasy.

5.     Ocena prac:

Z dostarczonych Prac przez uczniów, specjalnie powołane jury konkursowe wyłoni zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody, a wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 kwietnia 2022 roku.

6.     Kryteria oceny Prac:

  • Poprawność wykonania
  • Estetyka wykonania
  • Włożony wkład pracy

Loading

Post Author: Dario