Konkurs

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Mój przyjaciel – Miś”
z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia

Od 2002 roku 25 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Pluszowego Misia, z tej okazji w
naszej szkole jest organizowany konkurs plastyczny: „Mój przyjaciel – Miś”.
Pluszowy Miś od ponad stu lat jest najwierniejszym przyjacielem dzieci na całym świecie.
Towarzyszy dzieciom w ich codziennym życiu dzieląc z nimi chwile radości, bywa również powiernikiem smutków i lęków. Miś stał się również jednym z ulubionych bohaterów literatury dziecięcej i na stałe zagościł w świecie bajek.

Cele konkursu:

 • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych,
 • rozwijanie umiejętności manualnych dzieci,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 • kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej.
  Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do dzieci klas 1
Wymogi dotyczące prac:

 • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie
  pracy plastycznej przedstawiającej postać
  swojego ulubionego misia.
 • Uczestnicy konkursu wykonują prace wybranymi
  przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie,
  malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika, kolaż, itp.).
 • Format prac A4 lub A3
 • Prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie przez dzieci.
 • Każdy uczestnik powinien dostarczyć jedną pracę.
 • Każda praca musi być opisana metryczką – na odwrocie pracy (imię i nazwisko autora pracy, klasa).

Termin dostarczenia prac:

Prace należy składać u nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej Anetty Tomczak (s.032) lub
Agaty Wenerskiej (s.033) do dnia 30 listopada 2023 r. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

Kryteria wyboru i oceny prac:

Przy ocenie prac najwyżej punktowana będzie: samodzielność wykonania, pomysłowość, stopień trudności technik i staranność wykonania.

Nagrody:

Przyznawane będą nagrody i dyplomy za zdobycie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia.
Oddanie pracy na konkurs jest równoznaczne z uznaniem powyższego regulaminu.
Laureaci konkursu o wygranej zostaną poinformowani przez nauczyciela, wyniki będą również
ogłoszone na stronie szkoły. Wszystkie prace będzie można podziwiać na tablicy korytarza szkolnego na parterze:)

Czekamy na Wasze prace! p. Agata i p. Anetta:)

Loading

Post Author: Dario